5 apr. 2013

Barpapa hus eller skånelänga?


Tomten ligger inom detaljplanerat område, vilket innebär att man inte får bygga vilka former som helst. Till exempel får huset vara högst 7 meter högt, högst 7 meter brett och byggytan max 150 kvadratmeter. Gaveln måste ligga mot den lilla grusvägen. Takets lutning ska vara mellan 40 och 50 grader. Med andra ord blir det alltså en skånelänga. Ibland är det bra med lite regler som man måste följa. Utan detaljplanen hade jag kanske fortfarande skissat på ett barbapapa hus med runda, organiska former! Jag får vara mer kreativ med husets insida istället.
The building has to conform to certain regulations for the area, which means we cannot build any shape we want. For example, the house can be no more than 7 m tall, max 7 m wide and the footprint of the house no more than 150 square meters. The short side of the house has to face the little gravel road. The pitch of the roof has to be between 40 and 50 degrees. In other words, we are building a traditional "Skånelänga" which is long and narrow.  Sometimes rules and regulations are helpful. Without them I may still be sketching on a barbapapa house with more organic shapes! I can be more creative with the inside of the house instead.

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar