20 apr. 2013

Gemensam trädgårdsdag

När vi köpte tomten blev vi också delägare i gemensamma grönområden. Idag var det dags att elda upp allt riset från häckarna som klippts, och gödsla de gemensamma hallonbuskarna. Trevligt sätt att umgås med sina blivande grannar!

When we purchased the property we also became partial owners of commonly owned green areas. Today it was time to burn the branches from the hedges that were recently cut, and to fertilize the common raspberry bushes. What a nice way to socialize with your soon to be neighbors!

pomonabacken österlen vårstädning

pomonabacken österlen vårstädning

pomonabacken österlen vårstädning

pomonabacken österlen vårstädning

pomonabacken österlen vårstädning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar