14 maj 2013

Glas tak, gräs tak eller tegel tak?

Har funderat mycket på vilket tak vi ska - glas, gräs, tegel?
  • Ett tag var jag inne på SolTech snygga glaspannor med solfångare under, men det blev för dyrt.
  • Nästa ide var gräs/sedum tak för det är snyggt, isolerande och tar hand om en del dagvatten. Men tyvärr gick inte det för taklutningen är för brant. Speciallösningar hade kanske fungerat men inte till rimligt pris och det känns inte rätt att behöva vattna sitt tak!
  • Till slut blev det teleglpannor, och då började jag leta begagnat taktegel. Snyggt med patina och man stör sig inte när de börjar ändra färg för det har de redan gjort.  Malmö Återbyggdepå var ett bra ställe med massor med takpannor. Men jag kollade också Blocket.se
Jag hittade en annons på blocket från Ystad Saltsjöbad som sålde av sitt gamla Veberöds taktegel och de hade tillräckligt för våra hus. De hade också nockpannor som är lite svårare att få tag i. Om pannorna klarade det klimatet och överlevde rutchkanan ner till marknivå så klarar de säkert många decennier på vårt hus i Rörum. De dåliga pannorna har ju redan gått sönder, det är de bra som är kvar. Så jag slog till och köpte pannorna som nu står bland äppelträden och väntar på oss!

begagnat tak tegel
begagnat tak tegel YSB

begagnat tak tegel Österlen
transport av taktegel till Pomonabacken
transport av taktegel till Pomonabacken
transport av taktegel till Pomonabacken
begagnat taktegel ekologiskt lågenergihus österlenHave been thinking a lot about what type of roof material to use - glass, grass or clay tile?
  • SolTech has nice glass tiles with solar heating technology hidden underneath, but expensive...
  • Next idea was grass or sedum roof because it is beautiful, insulates and retains some rain water. But the pitch of our roof is too steep - too expensive to make it work and it does not feel right to have to water your roof!
  • So I settled on clay tiles which is traditional for the area and more reasonably priced. I started to look for used roof tiles since they already look weathered and those that have survived are the good ones.  Malmö Återbyggdepå was one source but I also checked blocket.se
Found an ad from Ystad Saltsjöbad when they changed their roof tiles. Bought enough tiles for both houses. Now the tiles are waiting for us among the apple trees!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar