13 okt. 2013

Lastbil, lyftkran och cementbilVi gick upp tidigt och var först på byggarbetsplatsen.  I gryningen skymtade vi lastbilen som kom med Träullit väggarna till det stora huset.

We got up early and were the first ones to arrive at the construction site. At dawn we saw the truck drive in with the Träullit walls for the main house.

villa natura ekologiskt hus österlen

villa natura ekologiskt hus österlen
 


Sedan kom en jättestor lyftkran.

Then a giant crane came.

villa natura ekologiskt hus österlen

villa natura ekologiskt hus österlen


Huset består av 17 väggelement plus 2 balkar över dörröppningar. Varje väggelement har en bokstav för att visa placeringen. Kranen lyfte försiktigt av varje del och satte den på plattan, med syllisolering och betong undertill.

The house is made of 17 wall segments plus 2 beams over door openings. Each wall segment has a letter to indicate its placement. The crane carefully lifted each segment and put it on the slab, with insulation and concrete underneath.

villa natura ekologiskt hus österlen

villa natura ekologiskt hus österlen
 

På ena gaveln där vi har många fönster behövs två stålpelare som svetsades fast.

One one side where we have big windows we need two steel pillars.

villa natura ekologiskt hus österlen
 

Sedan kom cementbilen, med pump. Mellan varje väggelement gjuter man en betongpelare och högst upp gjuter man en ringbalk i betong. Därför kan man säga att väggarna är som en stor gjutform som man aldrig tar bort. 

Then the cement truck came, with pump.Between each wall segment a concrete pillar is poured and on top of the walls is a ringbeam of concrete. Therefore, the walls are like a giant mold that is never removed after the pouring of the concrete.

villa natura ekologiskt hus österlen

villa natura ekologiskt hus österlen

villa natura ekologiskt hus österlen
 


För att stötta väggarna innan betongen har torkat använder man strävor. De skulle skruvas fast i betongplattan och i väggen. För att minimiera risken att man borrar ner i ett golvvärme rör eller en elledning i plattan hade jag gjort en liten karta innan plattan gjöts. Dagen innan montaget ritade jag ut röda streck så att man bara skulle borra på strecken. Hoppas det funkade...

Until the concrete has cured the walls are supported. The supports had to be screwed into the concrete slab and the walls. To minimize the risk of drilling a hole in a floor heating pipe or in an electrical pipe in the foundation, I had drawn up a map before the concrete slab was poured. The day before the walls were assembled I drew red lines to indicate where it was ok to drill holes. Hope it worked...

villa natura ekologiskt hus österlen

villa natura ekologiskt hus österlen
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar