7 dec. 2013

Fönsterbleck i aluzink

Innan vi putsar fasaden har vi satt upp fönsterbleck så att kanten på dem kan putsas in. Det hjälper till att avleda nederbörd. Vi valde omålade fönsterbleck i aluzink, snyggt ihop med våra gråblå fönster. Aluzink är egentligen stålplåt som har en legering av 55 % aluminium, 43,4 % zink och 1,6 % kisel som rostskydd.

Before we put stucco on the facade we have installed the exterior window sills so that the edge can be covered in the stucco. This will help divert precipitation.   We chose exterior window sills made of aluzink which is metal sheets made of steel, coated with an alloy consisting of with 55% aluminium, 43.4% zinc and 1.6% silicon to protect against corrosion.


Fönsterbleck skruvas fast.
Exterior window sills are put up.

villa natura ekologiskt lågenergihus österlen fönsterbleck


Aluzink är silvergrå.
Aluzink is silver grey.

villa natura ekologiskt lågenergihus österlen fönsterbleckFönster och fönsterbleck täcks med plast och tejp.
Windows and exterior window sills are covered with plastic and tape.

villa natura ekologiskt lågenergihus österlen fönsterbleck


Här ser man kanten på fönsterblecket innan putsen kommer på.
Here you see the edge of the exterior window sill before the stucco is applied.

villa natura ekologiskt lågenergihus österlen fönsterbleck


Och här är fönsterblecket, med kanten inputsad.
And here is the exterior window sill with the edge covered by stucco.

villa natura ekologiskt lågenergihus österlen fönsterbleck

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar