14 mars 2014

Vårsolen värmer hus och vatten

Nu har vi fått igång ackumulatortanken och solfångarna på taket!  Vårsolen värmer både vatten till golvvärme och tappvarmvatten. Vi valde vakuumrörsolfångare och ackumulatortank från Sol & Energiteknik.  Vakuumrörsolfångare ger en jämnare effekt än plana solfångare under året. Detta eftersom de kan ta tillvara solens instrålning även när den står lägre som den gör på vår och höst. Dessutom reagerar de både på UV strålning och infraröd strålning - det behövs alltså inte strålande solsken för att de ska ge effekt utan dagsljus en molning dag ger också lite värme.
The watertank and solarpanels on the roof are now installed! The spring sun is heating water for the floor heating system as well as the hot tap water. We chose vacuum tube solar panels and water tank from Sol & Energiteknik.  The vacuum tubes give a more even effect than the flat solar panels. This is because they can use the sun beams when the sun is lower in the sky, as it is during spring and fall.  In addition, the vacuum tubes react on UV radiation as well as infrared radiation - this means you don't need a perfectly sunny day to benefit from the tubes but daylight on a cloudy day will also contribute to heating up the water tank.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen solfångare Nibe

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen solfångare Nibe

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar