4 mars 2014

Flyter klackarI teknikrummet kommer det upp en massa rör från golvet – till vatten och golvvärme. Vi har också en stor ackumulatortank till värme och varmvatten. Nu flyter vi klackar – bygger upp en kant med flytspackel – för att göra det enklare med tätskikt och golvläggning. Det betyder också att vi kan få igång värmesystemet innan vi lägger golvet!

In the technique room there are lots of pipes coming up from the floor - for water and floor heating. We also have a large watertank for heating and hot water. We are now pouring liquid concrete around the edges to create a neat edge and a platform for the tank - makes it easier for putting floor tiles and waterproofing. It also means we can install the heating system before we put the floor tiles down!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen flytspackel
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen flytspackel
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar