1 mars 2014

Gammalt tegel blir vacker vägg

I gäststugan har vi ett litet badrum och ett litet kök. Väggen som skiljer dem åt är murad av begagnat tegel. Härligt att kunna återanvända gamla tegelstenar och skapa en vacker vägg!  När man väl murat upp tegelväggen är den ju färdig på båda sidor - ingen målning, plattsättning eller putsning.

In the guesthouse we have a small bathroom and a kitchenette. The divider between the two is a brick wall, made with reclaimed bricks. Wonderful to be able to reuse old bricks and create a beautiful wall!  Once you have built up the brick wall you are done on both sides - no need to paint, plaster and put up tiles.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegelvägg återvunnen tegelTegelstenarna köpte vi i Malmö, från Malmö Återbyggsdepå som säljer allt möjligt från gamla hus.

We bought the bricks in Malmö, at the Malmö Återbyggsdepå selling all sorts of materials from old houses.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegelvägg återvunnen tegelVilla Natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegelvägg återvunnen tegel

När man går ut på baksidan möts man av enorma tegelhögar...

When you walk out in the back you are faced with a view of enormous brick piles...


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegelvägg återvunnen tegelMen man behöver inte leta stenar själv utan de finns rensade och staplade på lastpallar.

But you don't need to sort the bricks yourself - they are already cleaned and neatly stacked on pallets.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegelvägg återvunnen tegel

Vi köpte 3 pallar (3 ton). De varierade ganska mycket i storlek när vi började använda dem...De som inte går åt i gäststugan ska användas i stora huset som vägg mellan mathörnan och bastun. Där använder vi de längre stenarna (26 cm) till ena väggen och de andra (25 cm) till den andra väggen.

We bought 3 pallets (3 tons). They varied quite a bit in size when we started using them...what we don't use in the guest house will be used in the main house as a wall between the dining area and the sauna. We will use the longer bricks (26 cm) on one wall and the rest (25 cm) for the other wall.
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegelvägg återvunnen tegel


Under tegelväggen har vi en 250 mm tjock leca vägg - mycket enklare att dra alla rör och ledningar till kök och badrum i lecaväggen istället för i tegel.  Eftersom leca blocken är bredare än tegelstenarna får vi en hylla i badrummet.

Below the brick wall we have a 250 mm thick leca wall - much easier to install pipes and wires for kitchen and bathrooms in the leca than in the brick.  Since the leca wall is wider than the brick wall we get a shelf in the bathroom.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegelvägg återvunnen tegel


Eluttaget i köket funkade bra även i tegelväggen!

The electrical outlet in the kitchen worked well even in brick! Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegelvägg återvunnen tegel


Vad snyggt det blir! Nu ser man fortfarande innertaket på gäststugan när man är i badrummet, men snart bygger vi på ett sovloft på badrum och kök och då får man inte in samma ljus i badrummet. 

Looks nice!  You still see the ceiling of the guest house when you are in the bathroom, but soon we will build a sleep loft on top of the bathroom and kitchen and then you no longer have the same light coming into the bathroom.
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegelvägg återvunnen tegel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar