15 feb. 2015

Kryddspiral av tegel

Utanför huvudentrén har vi byggt en kryddsprial av tegel. En kryddspiral ser trevlig ut och när den är placerad nära köket är det mycket lätt att njuta av örterna i matlagningen.  Spiralen har en liten höjdskillnad vilket innebär att man har en soligare sida och skuggigare sida. Högst upp planterar man örterna som vill ha det torrt, varmt och soligt - till exempel timjan och oregano. Längre ner blir det fuktigare och där trivs persiljan och gräslöken. Det finns en plats för alla örter i en kryddspiral eller örtsnäcka som man också kan kalla den.

Outside the main entry we have built and herb spiral with used bricks. An herb spiral looks nice and if placed near the kitchen allows you to easily enjoy the fresh herbs while cooking.  The spiral is taller in the middle which means that there is a sunnier side and a more shaded side. On top you plant the herbs that enjoy a dry, warm and sunny climate - for example thyme and oregano. Lower in the sprial where it is more moist you can plant parsley and chives. There is a spot for any herb in an herb spiral.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening


Vi använde begagnat tegel till stommen till köksön. Mer om det senare...

We used old bricks when we built the kitchen island. More about that later...


köksstomme begagnat tegel


Det blev en hel del tegelstenar över...

We ended up with quite a few left over bricks...


begagnat tegel


Istället för att sälja dem började jag lägga ut dem i form av en snäcka eller spiral.

Instead of selling them I laid them out on the ground in the shape of a spiral.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening


Fortsatte att lägga på tegelstenar, lösa - tills det bildades en snäcka.

I built the structure taller, just laying the bricks down without mortar - until a spiral formed.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening


Jag lade också i lite överblivna dräneringsrör för att underlätta vattning och kunna lägga i lite kompost  i mitten.  Idén med att lägga kompost i mitten av planteringsbädden under växtsäsongen finns också i konceptet "keyhole gardening".


I also put in some left over drainage pipes to make watering easier and to provide a space for kitchen scraps. The idea of being able to put compost in the middle of a raised garden bed during the growing season is also found in the concept of "keyhole gardening".


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardeningHär är en hemlig bevattningsslang till, som jag skar hål i för att vattnet ska rinna ut på vägen ner.

Here is another secret hose for watering, in which I cut holes to allow the water to drain on its way down.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening

Spiralen har grus i botten och sedan fyllde jag på med biomassa - köksavfall, ogräs, sparris buskar som klippts ned, kvistar, gräs mm, jord från trädgården (sand och siltig sand). Under vintern har vi fyllt på med köksavfall och vedaska från kaminen. Man måste bara vara försiktig med vedaska så man inte lägger i för mycket eftersom det höjer pH-värdet på jorden.

I built the spiral on top of a bed of gravel and then I added biomass - kitchen scraps, weeds, asparagus bushes that we had cut down, twigs, grass, soil from the garden (sand and loamy sand). During the winter we have added kitchen scraps and ashes from the fireplace.  You just have to be careful not to add too much ashes since it increases the pH of the soil.Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening

Till våren lägger vi i lite kompostmaskar som borde klara att överleva här i framtiden.

In a few months we will add compost worms which should be able to survive here in the future.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening


I höstas planterade vi några kryddväxter som vi hade sedan innan - timjan, oregano, rosmarin, gräslök, citronmeliss och persilja. Läget är ganska skyddat på innergården mellan husen och denna vintern har varit mild i Skåne, så kryddorna mår ganska bra - har skördat rosmarin, timjan och persilja hela vintern!  

During the fall we planted some old herbs - thyme, oregano, rosemary, chives, lemon balm and parsley. The spiral is fairly sheltered between the houses and the winter has been mild, so the herbs are doing well - we have been harvesting rosemary, thyme and parsely all winter!


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening

Vi ser fram emot att plantera fler örter till våren/sommaren!

We are looking forward to planting more herbs this spring/summer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar