4 feb. 2015

Solvärme på vintern

I september skrev jag om vårt värmesystem med sol och ved.  Vi har eldat mycket nu i vinter - mer om det imorgon - men solen ger faktiskt en hel del på vintern när den väl kommer fram.

In September I wrote about our heating system of solar and wood. We have burned a lot of wood this winter - more about that tomorrow - but the sun gives more energy than one would expect during the winter the few hours we see it.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen solfångare solvärme vinter


I december hade vi några riktigt kalla och klara dagar. På morgonen var det -9 grader och solfångarna var vita av is och frost. Inte ett moln på himlen och vid kl 10 började solfångarna generera varmvatten till ackumulatortanken. Vid kl 14 stod solen för lågt för att ge någon värme. Som varmast var det 48 grader i solfångarna på taket!

In December we had a few clear and cold days. In the morning we had about -9 degrees Celsius and the solar panels were white from ice and frost. Not a clould in the sky and by 10 am the solar panels started to generate hot water to the tank. Around 2 pm the sun was too low in the sky to generate heat. The temperature peaked at 48 degrees Celsius  in the solar panels on the roof!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar