19 sep. 2013

Varför Foamglas?

Som ni kan se i det tidigare inlägget var inte isoleringen vit som den brukar vara. Det är för att vi valde foamglas skivor istället för cellplast som är det vanligaste. Varför gjorde vi detta? Vi tyckte att fördelarna övervägde nackdelarna:

Fördelar
 • vatten- och ångtätt, markfukten tränger inte in i isoleringen eller betongplattan
 • icke brännbart
 • skadas inte av fåglar eller skadedjur, myrorna trivs inte i foamglas
 • ruttnar inte
 • hög tryckhållfasthet
 • dimensionsstabilt, eftersom glas varken expanderar eller krymper
 • enkel att skära till önskad form
 • miljövänligt - gjort av återvunnet glas
 • ungefär samma isolervärde som cellplast (0,041 W/mK)

Nackdelar 
 • högre pris (bara en tillverkare)
 • mindre skivor (600 x 1200 mm) tar mer tid att lägga
 • längre leveranstid (kräver lite planering)
 • ska lägga singel istället för makadam som dränerande lager för att undvika krossskador
 • hög energiåtgång vid framställning
villa natura foamglas isolering grunden

villa natura foamglas isolering grunden


As you can see in the earlier post, our insulation boards are not white as usual. That is because we chose foamglas instead of polystyrene. Why did we do this? Because we believe the pros of foamglas outweigh the cons:

Pro
 • waterproof and vapor-tight, moisture from the ground will stay in the ground 
 • incombustible
 • pest-proof, ants don't thrive in it
 • cannot rot
 • high compressive strength
 • dimensionally stable, because glass neither shrinks nor swells
 • easy to work with
 • ecological - made of recycled glass
 • approximately the same insulation properties as polystyrene (0,041 W/mK)

Con
 • more expensive (only one manufacturer)
 • smaller boards (600 x 1200 mm) takes longer to build with
 • longer delivery times (requires some planning)
 • smaller gravel size underneath to avoid crushing the boards
 • high energy consumption at manufacturing

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar