20 feb. 2015

Stora stenar i trädgården

Vad gör man med stora stenar som man hittar när man gräver i trädgården?
Vi bad grävmaskinen lägga ut dem i en rad utmed tomtgränsen. 

What do you do with large stones that you find when you dig in the yard?
We asked our digger to place them in a row along the property border.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare sten mur staketSpännande att se hur en skicklig grävmaskinist hanterar alla verktygen!
Fascinating to see how a skilled excavator operator handles all the tools!


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare sten mur staket


Vi lade stenarna som en mur utmed gaveln som vetter mot vägen.

We put the stones down like a stone wall along the short side of the house.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare sten mur staket


Med en mjuk rundad böj in mot farstukvisten.

With a soft bend towards the front porch.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare sten mur staket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar