24 feb. 2015

Terrasser av sandsten

I höstas anlade vi terrasser av sandsten.  De ligger mot sydväst, vid gavlarna med de höga fönsterna.

During the fall we built patios using sandstone. The patios are on the southwest side of the house, by the tall windows.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Markarbetet överlät vi till experterna med stora maskiner...fiberduk, hårdgjord yta med makadam och sedan 2-4 mm sättgrus.

We let the experts with the large machines do the prep work...liner, gravel etc.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Sandstenen beställde vi via en internetbutik efter att ha sett den på en utställning i Malmö  - Sandsten Sand Romanum. Mycket vackra varma färger! Eftersom de varierar i färg, storlek och mönster blir det en mycket levande yta. Inte så hal att gå på, kanske lite svårare att få stolar och bord att stå stabilt...

We ordered the sandstone online after first having seen it at an exhibition in Malmö - Sandsten Sand Romanum.  Nice warm colors!  The stones  vary in color, pattern and size creating an interesting surface. Not slippery when wet, but maybe a bit harder to get chairs and tables to be level...

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Läggningen av stenplattorna gjorda vi själva. Det var roligt men tungt. Första steget var att hämta kofoten för att öppna de mycket välspikade pallarna.

We did the rest of the stone work ourselves.  It was fun but heavy. The first step was to find the crowbar to open the very well nailed crates.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Plattorna varierar i storlek: 60x40, 40x40, 40x20 och 19,5x19,5 cm. Man beställer bara helpall som redan har blandning av de olika storlekarna till ett romanummönster.  Efter vi fick upp pallarna lade vi ut olika högar för att få rätt proportion vid läggningen - 2 små kvadrater, 2 stora kvadrater, 1 stor rektangel och 1 liten rektangel.

The stones vary in size: 60x40, 40x40, 40x20 och 19,5x19,5 cm. You order only whole pallets that already have the right mix of sizes for a so called romanum pattern.  After we managed to open the crates we sorted the stones into piles based on size - 2 small quadrant, 2 large quadrant, 1 large rectangle and 1 small rectangle.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Sättgruset var lagt med lutning men vi spände också upp snören för att se till att få rejält med lutning från husen, och vattenpasset användes flitigt.

The 2-4 mm gravel layer already had a slope but we also put up twine to ensure sufficient slope way from the houses, and we used the level lots.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Plattorna är tjocka och ojämna så det tar tid att lägga dem. Varje platta trycks ner i gruset för att få den stabil - det går inte att bara lägga ut plattorna på gruset för då gungar terrassen...  Man blandar de olika storlekarna och ser till att man inte får genomgående fogar.

The stone tiles are thick and uneven so it does take some time to build the patio. Each tile needs to be pushed down into the gravel to get it stable - you cannot simply put them out on a prepared gravel surface because then the patio will be rocking...You mix the different sizes up and make sure that there are no grout lines that cut across the patio too far.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Vi fogade med stenmjöl.

We used rock flour between the sandstone.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Som kant runt om lade vi begagnade tegelstenar som vi hade kvar från kök/badrum/bastu bygget. Färgmässigt passade de fint ihop och eftersom de är tjockare ligger de lite stadigare runt kanten.

We used old bricks that were left over from the kitchen/bathroom/sauna construction as a border around the patios. The colors matched and they are more stable as edge stones since they are thicker.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar