9 feb. 2015

Första spadtaget på hugelkulturen

Idag tog vi första spadtaget på vår hugelkultur!

Today we started digging on our hugelkultur!


Villa Natura ekologisk odling Österlen hugelkultur permaculture


En "hugelkultur" är ett koncept inom permakultur och innebär i princip att man bygger en kulle med gamla stockar, grenar och kvistar som bas och sedan fyller man på med biomassa - halm, löv, ogräs, kompost, tång, fallfrukt, gräsklipp - innan man lägger jord överst. Den här bilden illustrerar idén.

A "hugelkultur" is a concept within permaculture and basically means that you build a hill from old logs and branches as the base and then you add biomass - straw, leaves, weeds, compost, sea weed, wind fall, grass clippings - before you cover the hill with soil. This picture illustrates the idea.Villa Natura ekologisk odling Österlen hugelkultur permaculture
Från:  http://www.naturalblaze.com/2013/04/hugelkultur-natural-permaculture.html


Fördelen med en hugelkultur är att veden suger åt sig vatten och bryts ned långsamt av mikroorganismer. Man behöver inte vattna så mycket och näringen finns inbyggd i konstruktionen.  Dessutom får man ofta ett gynnsamt mikroklimat på sluttningarna. Har man flera kullar nära varandra blir det skyddade dalgångar emellan! 

The key benefit of a hugelkultur is that the wood will soak up water and is slowly decomposed by micro organisms. You don't need to water as much and nutrients are built into the construction.  In addition, you often get a beneficial micro climate on the hill sides. If you have several hills close together you get sheltered valleys in between!


Nu gäller det att samla ved och annan biomassa! Vi började att rensa lite i bäcken en bit bort. Bra för fisken i bäcken och bra för oss. Fuktig ved som redan börjat förmultna innhåller ju redan mycket fukt och micro organismer.

We now have to collect wood and other biomass! We started cleaning up in the nearby creek. Good for the fish in the creek and good for us. Wet wood that has already started to decompose already contains mositure and micro organisms.


Villa Natura ekologisk odling Österlen hugelkultur permaculture


Vi passade också på att få ett lass från våra grannars markarbete!

We also got a load from our neighbors' landscaping project!Villa Natura ekologisk odling Österlen hugelkultur permaculture


Dags att gräva!

Time to dig!Villa Natura ekologisk odling Österlen hugelkultur permaculture

Tack till våra vänner på Little Gardens i Katslösa som inspirerade oss till att experimentera med en hugelkultur!

Thank you to our friends at Little Gardens in Katslösa who inspired us to experiment with a hugelkultur!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar