26 juni 2012

Nybyggnadskartan

Då har jag fått nybyggnadskartan av Simrishamns kommun, ytterligare en utgift... Kartan behöver vi inte använda nu, men när vi söker bygglov ska vi rita in husens placering och höjden på färdigt golv så man kan se hur det smälter in i den befintliga miljön.


Just got the map from the municipality that you have to buy when you build a new house, another expense...We won't use the map now, but we need it when we apply for a building permit. It shows the heights and the area where we are allowed to build houses.