31 jan. 2014

Byggarna flyttar in

Nu är hela taket äntligen färdigt, till och med stegen till skorstenen ligger på plats och ventilationshuvarna är också klara. Det är bara målningen kvar på utsidan men det är för kallt för det nu. Det dröjer också några veckor till innan vi sätter i dörrarna, nu kör vi med tillfälliga dörrar. 

Finally, the roof is done! Even the ladder for the chimney and the ventilation pipes are in place. We still need to paint the facade but it is too cold for that now. It will also be a few weeks until we install the doors, so now we are using temporary doors.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen


Byggarna har alltså börjat jobba med insidan av huset. Vi har satt på värmen och har nu härliga 15 grader och en luftfuktighet som sjunkit från 98% till 40%. Solpanelerna är förberedda men vi kan inte sätta i vacuum rören förrän ackumulatortanken är på plats. Även om det är kallt och vi inte ser så mycket av solen just nu så blir de ändå varma av UV strålning och kan alltså inte sitta uppe förrän värmesystemet är ihopkopplat på insidan.  Istället kör vi nu på elpatron, uppkopplad till golvvärmeslingorna. Vi håller på att installera den vattenmantlade kaminen. Så fort den är installerad med vattentank, skorstenen godkänd och väderskyddstältet borta kan vi börja elda upp alla spillbitar och ta bort elpatronen!

The builders have moved inside now. We have turned on the heat and have 15 degrees Celsius inside the house, and reduced the humidity from 98% to 40%.  The solar panels are prepared for installation but we cannot put in the heat pipes until the water tank is installed in the house. Even though it is cold outside and we don't see much of the sun in the winter they do get hot from UV radiation and cannot be installed until the heating system is ready inside the house. Instead we are now using electricity to heat up the floor pipes. We are in the process of installing the fire place which will be hooked up to a 750 liter water tank, for floor heating and hot water. Once it is installed with the water tank, the chimney is inspected and the weather protection tent is removed we can start to use all the scrap wood as a heat source instead of the electrical heating!


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen solvärme


Glespanelen kom snabbt upp och sedan lade vi i bjälklagsisolering i form av lin på rulle, som stegljudsisolering. I det stora huset har vi många bjälkar på cc 300 mm. Därför beställde jag linisolering i specialbredd så det skulle vara lätt att bara rulla ut istället för att kapa standard rullar.

The furring strips were quickly put in place and then we put down the flax insulation, for sound proofing. In the big house we have many beams with cc 300 mm. Therefore I ordered the insulation in custom width so it would be easier to just roll it out instead of cutting the standard sized rolls.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen gles

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen bjälklagsisolering

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen bjälklagsisolering


Taket har vi också isolerat med lin, från Isolina i Finland.  I det lilla huset använde vi lin isolering på rulle medan vi använde skivor i det stora huset. Det blir ju färre skarvar med rullar, men det visade sig mycket lättare att isolera med skivor när taklutningen är 45 grader. Hade man isolerat från utsidan hade rullar kanske varit enklare, men de är ganska tunga att arbeta med. Vi använde tunna remsor som vi häftade fast i takstolarna för att hålla kvar skivorna på plats. I det lilla huset har vi bara 150 mm isolering, ett lager. I det stora huset har vi 150+150+100 = 400 mm isolering. Gavlar och innerväggar isolerar vi också med linskivor - härligt naturmaterial att använda!  

We have also insulated the roof with flax, from Isolina in Finland.  In the little house we used rolls of insulation while we used batts in the big house. With rolls you have fewer breaks/gaps but it is easier to work with the batts when the pitch is 45 degrees.  Had we insulated from the outside it may have been easier with rolls, but they are heavy to work with. We used thin strips that we stapled to the trusses to keep the insulation in pace. In the little house we have 150 mm insulation, one layer. In the big house we have 150+150+100 = 400 mm insulation. The gables and interior walls are also insulated with flax batts - a wonderful natural material!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen linisolering tak

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen linisolering tak
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen linisolering tak
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen linisolering tak
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen linisolering takVi köpte en speciell linsåg från Isolina, med slät egg, tandlös. Tunn isolering och lindrev kan man klippa med sax. Även om det var ett nytt material för våra byggare så visade det sig ganska enkelt att isolera. Mycket isolering betyder mycket arbete och släpande av material, vilket skivmaterial man än använder. Känns skönt att ha ett naturmaterial som buffrar fukt. Blir det nu lite kondens i isoleringen innan ångbromsen är på plats så gör det ingenting för isolering tål det och kommer att torka ut när det blir torrare.

We purchased a special handsaw from Isolina to cut the batts and rolls, smooth edge with no teeth. The thin insulation you can cut with scissors. Even though this was a new material to work with for our builders it turned out to be fairly easy to insulate. Lots of insulation means lots of work and hauling bags around, regardless of the type of insulation batts one chooses.  We are happy with a natural insulation material that can handle some moisture. If we do get some condensation in the insulation before the vapor barrier is installed it does not matter because the flax can handle it and will dry as soon as the humidity is reduced.

11 jan. 2014

Takpannorna kommer på plats

Äntligen har takpannorna börjat läggas på taket och det blir så snyggt!

Finally the clay roof tiles are coming up on the roof and it looks really good!


villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegel tak


Vi använder begagnade Veberöds tegel pannor, från Ystad Saltsjöbad. Känns som om vi skrubbat dem hela hösten så det är mycket skönt att äntligen få se dem på taket, även om det är mycket jobb att bära upp dem...Gamla pannor är inte exakt lika stora så det är lite pusslande med att få dem på plats, men mindre pusslande än vi trodde. Pannorna är mycket tyngre än nya tegelpannor, och har fler spår för att avleda vatten. Vi har valt att skruva fast var fjärde lodrät rad, utöver de två rader på alla håll som är standard. Pannor som var lite trasiga används i regndalarna, vid takfönster, eller i översta raden där man ändå måste skära dem. 

We are using old Veberöd clay roof tiles, from Ystad Saltsjöbad. Feels like we have been scrubbing them all fall so it feels very good to finally see them on the roof, even though it is a lot of work to carry them up...Old roof tiles do not have the exact same measurements so it is a puzzle to get them in place, but easier than anticipated.  These tiles are much heavier than new clay roof tiles, and they have more channels to direct water. We have chosen to screw down every fourth vertical row, in addition to the standard two rows all the way around. The roof tiles that were slightly broken are being used around skylights, in corners and the top row where we have to cut them anyway.

villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegeltak

villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen nockpannor tegeltak


villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen regndal tak


Plåtslagaren har fixat aluzinkplåt till regndalarna och kommer snart med aluzink plåten som vi ska klä in vindskivorna med.

The tin-smith has installed the aluzink sheets in the corner between the roofs and will soon come with the aluzink sheets to cover the barge boards.


villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen vindskivor


Solfångarna håller också på att monteras nu. 

The support beams for the solar panels for hot water are also being installed now.

villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen solfångare