21 okt. 2014

Inflyttningen kan börja!

Efter många sena nätter blev vi färdiga och förvandlade en byggarbetsplats till ett hem. Igår var det slutsamråd med kommunen och idag var det entreprenadbesiktning. All dokument fanns på plats och bygget blev godkänt utan anmärkningar. 

After quite a few late nights we managed to finish transitioning a construction site into a home.  Yesterday we had the meeting with the municipality and today with the final inspection. All documents were in order and the project was approved without complaints.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen slutsamråd entreprenadbesiktning


Nu kan vi börja flytta in!

Now we can start moving in!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen slutsamråd entreprenadbesiktning

4 okt. 2014

Grönt sedum tak

Som jag skrev i ett tidigare inlägg var jag inne på att ha grönt sedum tak på husen men istället blev det begagnat taktegel. Vi är mycket nöjda med teglet. På farstukvisten blev det dock grönt sedum tak för vi har en taklutning på bara ca 20 grader!

As I disclosed in an earlier post, I was considering a green sedum roof for our houses. Instead we ended up with used clay tile. We are very happy with the roof tiles. On the front porch we can have a green sedum roof since the pitch is only around 20 degrees!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum tak 20 graders lutning
 

När man bygger grönt tak ska man först tänka på att det ska klara tyngden eftersom det håller kvar mycket regnvatten.  Vi har 3 takstolar på detta lilla tak, byggda av 145 mm reglar (Organowood). Sedan ska man ha ett tätskikt eftersom man inte vill att fukten och vattnet tränger ner i träkonstruktionen. Vi anlitade Icopal för tätskiktet. De satte också upp den perforerade kantavslutsplåten som håller jorden och växterna på plats men låter vattnet rinna ner i hängrännan.

When you build a green sedum roof you first need to consider the weight that it needs to hold since the rain water gets heavy. We have 3 trusses for this little roof, made from 145 mm boards (Organowood). Then you have to get a waterproof membrane since you don't want the moisture and water to get into your wooden construction. We used Icopal for the water proofing membrane. They also installed the metal edge with holes that keeps the soil and plants in place at the end of the roof but lets water into the gutter.Villa Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum tak Icopal


Villa Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum tak Icopal


Villa Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum tak Icopal sedumlist

Man kan antingen köpa färdiga sedum mattor eller plantera sedum skott. Fördelen med mattorna är att de ligger kvar och klarar vinden vilket är svårare för lös jord och små plantor. Nackdelen är att de kostar lite mer och att art variationen är begränsad. Vi kombinerade 3 kvm färdiga mattor med olika sorters sedum plantor som vi köpt på olika ställen. Här är sedum mattorna och jorden som vi köpte från Svenska Naturtak utanför Malmö.  Jordsubtratet är speciellt framtaget för sedum tak för att ha låg vikt. Det innehåller lavasten, pimpsten, kompost, lera.  Vi köpte också en fukthållande filt, RMS 500, som man lägger under jordsubtratet. 

You can either buy ready sedum carpets or plant sedum shoots. The advantage with the carpets is that they tend to stay where you put them despite the wind which is more challenging with soil and small shoots.  The draw back is that they cost more and that they tend to have less variety of sedum plants.   We combined 3 square meters of sedum carpets with different types of sedum plants that we purchased separately. Here are the sedum carpets and the soil we purchased from Svenska Naturtak outside Malmö. The soil is special sedum roof soil to have low weight. It contains lava rock, pumice, compost and clay. We also purchased a moisture felt, RMS 500, which you put under the soil.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum tak Svenska Naturtak


Villa Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum tak Svenska Naturtak


I våras besökte vi olika plantskolor och köpte sedum plantor. Vi bröt av små skott och planterade för att utöka vår samling. 

This spring we visited several nurseries and bought different sedum plants. We broke off small shoots and planted to grow our collection.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum tak


Under sommaren har de vuxit, blommat och ändrat färg!

During the summer they grew, blossomed and changed colors!


Villa Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum tak


Vi lade sedummattan från Svenska Naturtak i kanterna och vid nocken, och fyllde sedan i med resten av plantorna och skotten i mitten för att få stor variation.

We first put the sedum from Svenska Naturtak around the edges and on the top of the roof, then we added the smaller plants and shoots in the middle to get increased diversity.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum tak

 
Villa Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum tak


Utsikten från badrumsfönstret!
View from our bathroom window!


Villa Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum takVilla Natura ekologiskt lågenergihus farstukvist sedum tak

3 okt. 2014

Farstukvisten växer fram

Efter att ha studerat många farstukvistar ritade jag en farstukvist till Villa Natura, i Google SketchUp:
After studying many different front porches I designed one for Villa Natura, in Google SketchUp:

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen farstukvist Google Sketchup

Jag ville båda rama in och skydda ytterdörren. Bänkarna är mysiga att sitta på men också praktiska när man ska ut med grejor eller kommer in med geggiga kläder från äventyr i naturen. Yttermåtten nertill är ca 1.5 m djup och 3 m bred, med en ingång som är 1.8 m bred. Den är byggd av Organowood som vi också använde till vårt trädäck, förutom råsponten till taket. Vi har behandlat den med
"OrganoWood Smuts och Vattenskydd" men kommer annars att lämna den obehandlad så att den blir silvergrå med tiden. Taket är planterat med sedum (mer om det i nästa inlägg).

I wanted to both frame and protect the main door. The benches are cozy but also practical when you are leaving the house with lots of stuff or coming home with muddy clothes from adventures in nature.  The structure is approximately 1.5 meter deep by 3 m wide at the base, with the entrance 1.8 m wide. It is built from Organowood which we also used for our wooden deck, except the roofing material.  We have treated it with "OrganoWood Smuts och Vattenskydd" but will otherwise leave it untreated so that it will become silvergrey with time. The roof is planted with sedum (more about that in the next post).

Här är bilder som visar hur den växte fram:
Here are pictures showing how it took shape:

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen farstukvist Organowood

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen farstukvist Organowood
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen farstukvist Organowood
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen farstukvist Organowood
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen farstukvist Organowood
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen farstukvist Organowood
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen farstukvist Organowood
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen farstukvist Organowood

2 okt. 2014

Ytterdörren på plats

I somras, innan vi skulle måla fasaden, satte vi in den vackra ytterdörren som jag skrivit om i tidigare inlägg - Ytterdörr från lokalt snickeri, Konstverk på ytterdörren, Dörren får färg. Vi ville putsa smygarna innan vi målade fasaden så att allt kunde målas på en gång.  

This summer, before we painted the facade, we installed the beautiful door that I wrote about in earlier posts -  Main door from local carpenter, Art on the main door, The door is painted.  We wanted to finish the stucco around the door so we could paint everything at once.


Vi är verkligen nöjda med dörren - storlek, färg och design! 
We are really happy with the door - size, color and design!

Utifrån
From the outside


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen Simrishamnsdörr
  

Inifrån
From the inside
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr
  
Farstukvisten kommer i nästa inlägg...
Front porch will come in the next post...

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr