ABOUT

Vem är det som ligger bakom det här projektet? En mångsysslande kvinna som nyligen flyttat tillbaka till Sverige efter halva livet utomlands; egenanställd management konsult, fotograf (Spectoccasio), mamma till två små pojkar, och nu arkitekt och projektledare för mitt livs största investering - ett ekologiskt lågenergihus på Österlen. På gymnasiet läste jag byggnadsteknisk linje och ritade drömhus, sedan flyttade jag utomlands, där jag läste ekonomi och jobbade som konsult. Två decennier senare syr jag nu ihop intresset för husdesign, projektledning, fotografering och sökandet efter sunda byggmetoder. Jag hoppas att denna blogg både informerar och inspirerar!

Nu är jag färdig med Villa Natura och åtar mig gärna nya uppdrag för projektledning!

Om du har några frågor, kontakta mig via email: anneli.schalock@gmail.comWho is behind this project? A multitasking woman who recently returned to her native Sweden after spending half her life abroad; self-employed management consultant, photographer (Spectoccasio), mother of two young boys, and now architect and project manager for my biggest investment ever - an ecological low energy home in southern Sweden. In high school I majored in building engineering  and designed dream houses, then I moved abroad where I studied business and worked as a consultant. Two decades later I am now combining the interest in house design, project management, photography and the quest for sounds building methods. I hope this blog will be both informative and inspirational!

I have now completed the Villa Natura project and welcome new assignments for project management!

If you have any questions, please contact me by email: anneli.schalock@gmail.com