27 maj 2013

Bland äppleblommor och rapsfält

Österlen är så vackert, särskilt i maj när både äppleträden och rapsen blommar!

Österlen is such a beautiful area, especially in May when apple trees and canola fields are blossoming at the same time!

Österlen äpple blommor spectoccasio


Österlen raps spectoccasio
Österlen raps spectoccasio


14 maj 2013

Glas tak, gräs tak eller tegel tak?

Har funderat mycket på vilket tak vi ska - glas, gräs, tegel?
 • Ett tag var jag inne på SolTech snygga glaspannor med solfångare under, men det blev för dyrt.
 • Nästa ide var gräs/sedum tak för det är snyggt, isolerande och tar hand om en del dagvatten. Men tyvärr gick inte det för taklutningen är för brant. Speciallösningar hade kanske fungerat men inte till rimligt pris och det känns inte rätt att behöva vattna sitt tak!
 • Till slut blev det teleglpannor, och då började jag leta begagnat taktegel. Snyggt med patina och man stör sig inte när de börjar ändra färg för det har de redan gjort.  Malmö Återbyggdepå var ett bra ställe med massor med takpannor. Men jag kollade också Blocket.se
Jag hittade en annons på blocket från Ystad Saltsjöbad som sålde av sitt gamla Veberöds taktegel och de hade tillräckligt för våra hus. De hade också nockpannor som är lite svårare att få tag i. Om pannorna klarade det klimatet och överlevde rutchkanan ner till marknivå så klarar de säkert många decennier på vårt hus i Rörum. De dåliga pannorna har ju redan gått sönder, det är de bra som är kvar. Så jag slog till och köpte pannorna som nu står bland äppelträden och väntar på oss!

begagnat tak tegel
begagnat tak tegel YSB

begagnat tak tegel Österlen
transport av taktegel till Pomonabacken
transport av taktegel till Pomonabacken
transport av taktegel till Pomonabacken
begagnat taktegel ekologiskt lågenergihus österlenHave been thinking a lot about what type of roof material to use - glass, grass or clay tile?
 • SolTech has nice glass tiles with solar heating technology hidden underneath, but expensive...
 • Next idea was grass or sedum roof because it is beautiful, insulates and retains some rain water. But the pitch of our roof is too steep - too expensive to make it work and it does not feel right to have to water your roof!
 • So I settled on clay tiles which is traditional for the area and more reasonably priced. I started to look for used roof tiles since they already look weathered and those that have survived are the good ones.  Malmö Återbyggdepå was one source but I also checked blocket.se
Found an ad from Ystad Saltsjöbad when they changed their roof tiles. Bought enough tiles for both houses. Now the tiles are waiting for us among the apple trees!

6 maj 2013

Ventilationsalternativen cirkulerar...

Naturligtvis vill man ha bra luft i ett hus, och när man bygger nytt måste man också ta hänsyn till de regler som finns. Boverket kräver en luftväxling på minst 0,35 l /s/m2, vilket betyder att luften i huset ska bytas ut varannan timma.  På vintern går det åt mycket energi om man ska värma upp så mycket luft. Men det finns ventilationsalternativ där man återvinnen mycket av värmen i luften som sugs ut. 

Vi funderar på tre olika alternativ:
 • Centraliserat FTX aggregat med värmeåtervinning och kanaler
 • Lunos, decentraliserad ventilation med värmeåtervinning men utan kanaler
 • Fläktförstärkt självdrag med jordrör där luften förkyls på sommaren och förvärms på vintern
  • En principskiss finns här
  • En firma som kan projektera detta system är DELTAte i Goteborg
...............................................................................

Of course you want high quality air in a house, and when you build a new house you have to follow the building code. The Swedish standard requires air exchange of at least 0.35 l /s/m2, which means you exchange the air in the house every other hour.  During the winter months, lots of energy is required to heat all that air. But there are ventilation alternatives where you recycle the heat from the air being blown out of the house.

We are considering three alternatives:

 • Centralized ventilation system with heat recovery and ducts
 • Lunos, decentralized ventilation system with heat recovery but no ducts
 • Natural ventilation with air intake through a pipe in the earth where the air is pre-cooled in the summer and pre-heated in the winter
  • A sketch can be found here
  • One firm that works with this is  DELTAte in Gothenburg