25 feb. 2015

Återanvändning av lastpallar till köksluckor

När vi byggde terrasserna av sandsten tog vi också isär pallarna som stenplattorna kom i. Det var mycket jobb men träet var fint så vi tänkte vi kunde återanvända det.

When we built the sandstone patios we also took apart the crates. It was a lot of work but the wood was so nice we thought we may be able to reuse it somehow.Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare återanvända lastpallar köksluckor
Kanske till dörrar?
Maybe doors?


Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare återanvända lastpallar köksluckorNu har vi byggt dörrar till vaskskåpet i köket av lastpallarna! 

We have now built doors for the sink cabinet in the kitchen using the wood from the crates!


Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare återanvända lastpallar köksluckor


Först hyvlade vi ytan och sedan slipade vi den. Sågade till bitarna och skruvade ihop till dörrar. Vaxade med Allbäcks linoljevax, naturell. Sedan på med självstängande gångjärn

We first planed the surface, then sanded. Cut the boards and screwed them together into doors.  Treated with Allbäcks linseed wax, natural. Then self-closing hinges.Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare återanvända lastpallar köksluckor


Vackra, tåliga luckor i lantlig stil!
Beautiful and robust cabinet doors in country style!

24 feb. 2015

Terrasser av sandsten

I höstas anlade vi terrasser av sandsten.  De ligger mot sydväst, vid gavlarna med de höga fönsterna.

During the fall we built patios using sandstone. The patios are on the southwest side of the house, by the tall windows.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Markarbetet överlät vi till experterna med stora maskiner...fiberduk, hårdgjord yta med makadam och sedan 2-4 mm sättgrus.

We let the experts with the large machines do the prep work...liner, gravel etc.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Sandstenen beställde vi via en internetbutik efter att ha sett den på en utställning i Malmö  - Sandsten Sand Romanum. Mycket vackra varma färger! Eftersom de varierar i färg, storlek och mönster blir det en mycket levande yta. Inte så hal att gå på, kanske lite svårare att få stolar och bord att stå stabilt...

We ordered the sandstone online after first having seen it at an exhibition in Malmö - Sandsten Sand Romanum.  Nice warm colors!  The stones  vary in color, pattern and size creating an interesting surface. Not slippery when wet, but maybe a bit harder to get chairs and tables to be level...

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Läggningen av stenplattorna gjorda vi själva. Det var roligt men tungt. Första steget var att hämta kofoten för att öppna de mycket välspikade pallarna.

We did the rest of the stone work ourselves.  It was fun but heavy. The first step was to find the crowbar to open the very well nailed crates.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Plattorna varierar i storlek: 60x40, 40x40, 40x20 och 19,5x19,5 cm. Man beställer bara helpall som redan har blandning av de olika storlekarna till ett romanummönster.  Efter vi fick upp pallarna lade vi ut olika högar för att få rätt proportion vid läggningen - 2 små kvadrater, 2 stora kvadrater, 1 stor rektangel och 1 liten rektangel.

The stones vary in size: 60x40, 40x40, 40x20 och 19,5x19,5 cm. You order only whole pallets that already have the right mix of sizes for a so called romanum pattern.  After we managed to open the crates we sorted the stones into piles based on size - 2 small quadrant, 2 large quadrant, 1 large rectangle and 1 small rectangle.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Sättgruset var lagt med lutning men vi spände också upp snören för att se till att få rejält med lutning från husen, och vattenpasset användes flitigt.

The 2-4 mm gravel layer already had a slope but we also put up twine to ensure sufficient slope way from the houses, and we used the level lots.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Plattorna är tjocka och ojämna så det tar tid att lägga dem. Varje platta trycks ner i gruset för att få den stabil - det går inte att bara lägga ut plattorna på gruset för då gungar terrassen...  Man blandar de olika storlekarna och ser till att man inte får genomgående fogar.

The stone tiles are thick and uneven so it does take some time to build the patio. Each tile needs to be pushed down into the gravel to get it stable - you cannot simply put them out on a prepared gravel surface because then the patio will be rocking...You mix the different sizes up and make sure that there are no grout lines that cut across the patio too far.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Vi fogade med stenmjöl.

We used rock flour between the sandstone.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass


Som kant runt om lade vi begagnade tegelstenar som vi hade kvar från kök/badrum/bastu bygget. Färgmässigt passade de fint ihop och eftersom de är tjockare ligger de lite stadigare runt kanten.

We used old bricks that were left over from the kitchen/bathroom/sauna construction as a border around the patios. The colors matched and they are more stable as edge stones since they are thicker.

Villa Natura ekologiskt hus Österlen projektledare sandsten tegel terrass

20 feb. 2015

Stora stenar i trädgården

Vad gör man med stora stenar som man hittar när man gräver i trädgården?
Vi bad grävmaskinen lägga ut dem i en rad utmed tomtgränsen. 

What do you do with large stones that you find when you dig in the yard?
We asked our digger to place them in a row along the property border.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare sten mur staketSpännande att se hur en skicklig grävmaskinist hanterar alla verktygen!
Fascinating to see how a skilled excavator operator handles all the tools!


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare sten mur staket


Vi lade stenarna som en mur utmed gaveln som vetter mot vägen.

We put the stones down like a stone wall along the short side of the house.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare sten mur staket


Med en mjuk rundad böj in mot farstukvisten.

With a soft bend towards the front porch.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare sten mur staket

19 feb. 2015

Tegel, rostfritt, kork och granit i IKEA kök

I vår gäststuga har vi ett litet men effektivt kök.  Det finns en rejäl vask, arbetsyta, kyl, stor ugn och två kokplattor.  Köket är en härlig blandning av material!

In our guest house we have a small but efficient kitchen.  There is a large sink, counter space, fridge, large oven and two burners. The kitchen is a melting pot of materials!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare gäststuga kökI mars berättade jag om det begagnade teglet som vi köpte på Malmö Återbyggsdepå till köksväggen.  Vi använde också leca block i botten för det underlättar rördragningen.

In March I described the kitchen brick wall we made from used brick purchased at Malmö Återbyggsdepå.  We also used leca blocks in the bottom to make it easier with all the pipes.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare gäststuga kök


Inga problem att fälla in eluttag i tegelväggen.

No problems fitting an electrical outlet in the brick wall.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare gäststuga kök


Stommen ritade jag själv och vi byggde upp den med limträskivor, 18 mm fur. Ville helst inte ha spånskivor. Bottenskivan står på IKEAs CAPITA ben i rostfritt stål.  

The kitchen cabinets we designed ourselves and built them with 18 mm wooden boards (pine).  Wanted to avoid particle board. The bottom board stands on IKEA's CAPITA legs in stainless steel.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare gäststuga kök

Till vänster byggde vi ett vask skåp med draperi eftersom tegelväggen är svängd och gör det svårt med en dörr. I mitten är det plats för kylen. Det är egentligen en liten inbyggnadskyl för den har mer plats än en kyl som är gjord för att placeras under bänkskivan. Därför blev hela köksbänken lite högre än standard. Till höger finns det plats för ugnen och en förvaringshylla undertill.

On the left we built a cabinet under the sink with a small curtain instead of a door since the curved brick wall makes it hard with a door here.  In the middle there is room for a fridge.  We chose a fridge that is a bit larger than the normal fridge that is supposed to fit underneath the counter. Therefore, our counter is a bit taller than standard.  On the right there is room for the oven and shelf for pots and pans.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare gäststuga kök


Vi vaxade allting mörkt med Allbäcks linoljevax.

We waxed everything dark with Allbäcks linseed wax.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare gäststuga kök


Jag letade efter en rostfri liten kyl men det är inte lätt att hitta. Så det blev en liten vit kyl från IKEA som vi klädde med tunna korkskivor och sedan limmade på vinkorkar.

I looked for a small stainless fridge but those are hard to find. So we bought a small white fridge from IKEA that we covered with thin cork boards and then glued on old wine corks.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare gäststuga kök

Högst upp sitter champagne korkarna.

The champagne corks are on top.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare gäststuga kök


Ugnen och spisplattorna är också från IKEA. Hyllorna är IKEAs GRUNDTAL i rostfritt stål. Bänkskivan är svart granit från Erickssons Stenhuggeri i Ystad.

The oven and stove top are also from IKEA. The stainless steel shelves are IKEA's GRUNDTAL.  The counter top is black granite from Erickssons Stenhuggeri in Ystad.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare gäststuga kök


Begagnat tegel, rostfritt stål, granit, kork och limträskivor kombinerat med IKEAs vitvaror!

Used brick, stainless steel, granite, cork, and pine boards combined with IKEA's appliances!

18 feb. 2015

Kullen växer fram

För en dryg vecka sedan tog vi första spadtaget på vår "hugelkultur".  Grävningen är nu klar och vi har börjat fylla den med biomassa. Grenar, stockar, stubbar, buskar, gamla julgaranar...

A little over a week ago we started digging our "hugelkultur".  We are now done with the digging and have started to fill the hole with biomass. Branches, logs, stumps, bushes, old Christmas trees...


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odlingVilla Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odlingVilla Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odling


Fördelen med stora stockar är att de bryts ner långsamt - det blir lagom mycket näring under en längre tid. En del av stockarna hade redan börjat förmultna så vi har nog en härlig blandning av mikroorganismer nere i hålet nu!

The advantage of big logs is that they decompose slowly, releasing nutrients over a longer time period.  Some of the logs had already started to decompose so we likely have a great mix of micro organisms in the hole now!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odling

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odling


Nu börjar vi också lägga på gamla grästuvor och jord som kan sjunka ner mellan alla grenarna.  Hugeln är ca 7 meter lång, 1.5 meter bred. Vi får se hur hög den blir...

We are also adding old turf and soil which sinks down between all the branches.  The hugel is approximately 7 meters long, 1.5 meter wide. Not sure about the height yet...


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odling

15 feb. 2015

Kryddspiral av tegel

Utanför huvudentrén har vi byggt en kryddsprial av tegel. En kryddspiral ser trevlig ut och när den är placerad nära köket är det mycket lätt att njuta av örterna i matlagningen.  Spiralen har en liten höjdskillnad vilket innebär att man har en soligare sida och skuggigare sida. Högst upp planterar man örterna som vill ha det torrt, varmt och soligt - till exempel timjan och oregano. Längre ner blir det fuktigare och där trivs persiljan och gräslöken. Det finns en plats för alla örter i en kryddspiral eller örtsnäcka som man också kan kalla den.

Outside the main entry we have built and herb spiral with used bricks. An herb spiral looks nice and if placed near the kitchen allows you to easily enjoy the fresh herbs while cooking.  The spiral is taller in the middle which means that there is a sunnier side and a more shaded side. On top you plant the herbs that enjoy a dry, warm and sunny climate - for example thyme and oregano. Lower in the sprial where it is more moist you can plant parsley and chives. There is a spot for any herb in an herb spiral.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening


Vi använde begagnat tegel till stommen till köksön. Mer om det senare...

We used old bricks when we built the kitchen island. More about that later...


köksstomme begagnat tegel


Det blev en hel del tegelstenar över...

We ended up with quite a few left over bricks...


begagnat tegel


Istället för att sälja dem började jag lägga ut dem i form av en snäcka eller spiral.

Instead of selling them I laid them out on the ground in the shape of a spiral.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening


Fortsatte att lägga på tegelstenar, lösa - tills det bildades en snäcka.

I built the structure taller, just laying the bricks down without mortar - until a spiral formed.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening


Jag lade också i lite överblivna dräneringsrör för att underlätta vattning och kunna lägga i lite kompost  i mitten.  Idén med att lägga kompost i mitten av planteringsbädden under växtsäsongen finns också i konceptet "keyhole gardening".


I also put in some left over drainage pipes to make watering easier and to provide a space for kitchen scraps. The idea of being able to put compost in the middle of a raised garden bed during the growing season is also found in the concept of "keyhole gardening".


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardeningHär är en hemlig bevattningsslang till, som jag skar hål i för att vattnet ska rinna ut på vägen ner.

Here is another secret hose for watering, in which I cut holes to allow the water to drain on its way down.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening

Spiralen har grus i botten och sedan fyllde jag på med biomassa - köksavfall, ogräs, sparris buskar som klippts ned, kvistar, gräs mm, jord från trädgården (sand och siltig sand). Under vintern har vi fyllt på med köksavfall och vedaska från kaminen. Man måste bara vara försiktig med vedaska så man inte lägger i för mycket eftersom det höjer pH-värdet på jorden.

I built the spiral on top of a bed of gravel and then I added biomass - kitchen scraps, weeds, asparagus bushes that we had cut down, twigs, grass, soil from the garden (sand and loamy sand). During the winter we have added kitchen scraps and ashes from the fireplace.  You just have to be careful not to add too much ashes since it increases the pH of the soil.Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening

Till våren lägger vi i lite kompostmaskar som borde klara att överleva här i framtiden.

In a few months we will add compost worms which should be able to survive here in the future.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening


I höstas planterade vi några kryddväxter som vi hade sedan innan - timjan, oregano, rosmarin, gräslök, citronmeliss och persilja. Läget är ganska skyddat på innergården mellan husen och denna vintern har varit mild i Skåne, så kryddorna mår ganska bra - har skördat rosmarin, timjan och persilja hela vintern!  

During the fall we planted some old herbs - thyme, oregano, rosemary, chives, lemon balm and parsley. The spiral is fairly sheltered between the houses and the winter has been mild, so the herbs are doing well - we have been harvesting rosemary, thyme and parsely all winter!


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare kryddspiral örtsnäcka keyhole gardening

Vi ser fram emot att plantera fler örter till våren/sommaren!

We are looking forward to planting more herbs this spring/summer!

14 feb. 2015

Gångar av kullersten

I september skrev jag lite om markarbeten och stenläggningar runt husen. Här kommer fler bilder på kullerstenen.

In September I wrote a post about the landscaping and stonework around the houses. Here are more pictures of the round natural cobblestones.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten trädgård stenläggning
 

Vi åkte runt till ett antal grustag i Skåne innan vi hittade rätt stenar...
80-90 mm var för små

We drove around to several gravel pits in Skåne in search for the right cobblestones...
 80-90 mm was too small

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten trädgård stenläggning


Vi föll för de lite större stenarna men detta grustaget hade för stor spridning i storlekarna.
We liked the larger stones better but this gravel pit had too much variation in size.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten trädgård stenläggning


En del stenar kändes för kantiga, inte tillräckligt runda.
Some stones were not round enough.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten trädgård stenläggning


Det var mycket viktigt att ta sig tiden och åka runt och titta och känna på de olika alternativen.
It was quite important and worthwhile taking the time to drive around  to look at the different alternatives.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten trädgård stenläggning

Till slut hittade vi rätt! Det blev 100-150 mm kullersten från Bergsjöholm (Swerock) utanför Ystad.
We finally found the right rock pile! We chose 100-150 mm cobblestones from Bergsjöholm (Swerock) outside Ystad.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten Bergsjöholm trädgård stenläggning


Här ser man ungefär hur stora de är i relation till skostorlek 39. Ganska runda, fina färger och inte så stor spridning i storleken.

Here you can see the approximate size of the rocks in relation to shoe size 39. Fairly round, nice colors and quite even in size.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten Bergsjöholm trädgård stenläggning
 

Vi skickade dit en lastbil för att hämta 9 ton...

We sent a truck out to pick up 9 tons...

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten Bergsjöholm trädgård stenläggning

Vi lade kullerstenen i "2-4 sättgrus" - mycket enkelt att arbeta med!

We put the rocks down in "2-4 gravel" - very easy to work with!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten Bergsjöholm trädgård stenläggning

Det var ganska lätt att lägga kullerstenen, och roligt för det gick snabbt och blev snyggt. Visst kändes det i ryggen, knäna och handlederna eftersom vi inte var vana stenläggare. 

It was easier than expected to make these cobblestone paths - and fun because it went fast and looked beautiful. Of course we felt it in our backs, knees and wrists since we are not experienced stone workers.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten Bergsjöholm trädgård stenläggning

De vackra färgerna kom fram så fort det började regna!

The beautiful colors came out as soon as it started to rain!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten Bergsjöholm trädgård stenläggning

Vi fogade med stenmjöl - bara att sopa i, vänta på regn, sopa lite till, vänta på regn, sopa...vi sopar fortfarande.


We use rock flour as grout - just sweep it out over the rocks, wait for some rain, sweep some more, wait for rain, sweep...we are still sweeping.

 
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen kullersten Bergsjöholm trädgård stenläggning