18 feb. 2015

Kullen växer fram

För en dryg vecka sedan tog vi första spadtaget på vår "hugelkultur".  Grävningen är nu klar och vi har börjat fylla den med biomassa. Grenar, stockar, stubbar, buskar, gamla julgaranar...

A little over a week ago we started digging our "hugelkultur".  We are now done with the digging and have started to fill the hole with biomass. Branches, logs, stumps, bushes, old Christmas trees...


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odlingVilla Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odlingVilla Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odling


Fördelen med stora stockar är att de bryts ner långsamt - det blir lagom mycket näring under en längre tid. En del av stockarna hade redan börjat förmultna så vi har nog en härlig blandning av mikroorganismer nere i hålet nu!

The advantage of big logs is that they decompose slowly, releasing nutrients over a longer time period.  Some of the logs had already started to decompose so we likely have a great mix of micro organisms in the hole now!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odling

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odling


Nu börjar vi också lägga på gamla grästuvor och jord som kan sjunka ner mellan alla grenarna.  Hugeln är ca 7 meter lång, 1.5 meter bred. Vi får se hur hög den blir...

We are also adding old turf and soil which sinks down between all the branches.  The hugel is approximately 7 meters long, 1.5 meter wide. Not sure about the height yet...


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen projektledare hugel kultur permaculture odling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar