25 nov. 2013

Huset ska kunna andas - att bygga diffusionsöppet

Vi har valt att bygga diffusionsöppet. Det betyder att huset ska kunna andas. Det ska vara vindtätt, men fukt ska inte bli instängd i konstruktionen. 

We have chosen to build a house that is vapor permeable. That means that the house can breathe. It should be air tight, but moisture should not be trapped in the structure.

Undantaget är grunden där vi valde foamglas som är diffusionstätt för att vi inte vill att markfukten ska vandra in i huset. Väggar och tak ska däremot kunna andas. Väggarna är byggda av träullit, ett material som kan andas. På både insida och utsida finns det puts som gör väggen vindtät men låter fukt vandra in och torka ut. På insidan av taket och gavlarna ska vi sätta en så kallad ångbroms. Det är en duk som släpper igenom ånga men som stoppar varm luft från att gå in i takisoleringen där den skulle kylas av och kondenseras.

The exception is the foundation where we chose foamglas which is vapor-tight, since we don't want to let the mositure from the ground into the floor. Walls and ceiling should be able to breathe, though. The walls are made of träullit, a material that can breathe. On the inside and outside of the walls there is plaster/stucco which makes the walls air tight but lets moisture in and, more importantly, out.  In the ceiling we will put a vapor permeable air barrier membrane. It lets vapor through but stops warm air from going into the insulation in the roof where it would be cooled off and condense.villa natura ekologiskt lågenergihus österlen
Källa: http://nwp-temp.se/_mataki/wp-content/uploads/Produktbroschyr5.pdf


En ångbroms är tätare än ett vindskydd som man sätter utanpå takisoleringen, men mindre tät än en ångspärr eller fuktspärr. Tumregeln är att man väljer ett material till insidan av väggen som är 5 gånger tätare än utsidan av väggen. För takkonstruktioner ska förhållandet vara 1:10.  Väljer man en plastfolie på insidan kan det bli mycket tätt. Det är ju bra att ha det tätt men om det skulle bli en spricka i tätskiktet eller om det finns byggfukt inne i konstruktionen har den ingen möjlighet att torka ut. Vi tycker det känns säkrare att bygga på ett sätt som låter konstruktionen andas ut den fukt som av någon anledning trängt sig in. 

A rule of thumb prescribes a vapor barrier on the inside of the wall that is about 5 times as tight as the outside of the wall. The same ratio is 1:10 for the roof structure.  If you build with a tight plastic membrane instead, it could be too tight. Tight is good but if there are cracks in the membrane or if there is moisture in the structure from the construction period it won't be able to dry. It feels safer to have a structure that can breathe and let the moisture that somehow made its way in there dry out.

villa natura ekologiskt lågenergihus österlen
Källa : http://nwp-temp.se/_mataki/wp-content/uploads/Produktbroschyr5.pdf


Ett exempel på vad som kan hända om fukt blir instängd bakom plast är våra tegelpannor. Vi köpte begagnat taktegel i våras och lät de ligga kvar på lastpallarna hela sommaren och hösten. När de lyftes med kranbil hade vi satt på plast runt pallarnas sidor för att hålla pannorna på plats. Vi tog inte av plasten direkt utan väntade nästan ett halvår. Tegel kan inte mögla men den smuts och mossa som finns på tegel kan mögla. Regnvattnet som föll på teglet kunde inte torka ut på grund av plasten. Därför började det växa mögel på en del av pannorna. Lätt att fixa eftersom själva pannorna inte möglat eller förstörts men det visar verkligen vad som kan hända om man stänger in fukt på fel sida om platsen. Nu står våra tvättade takpannor upp, utan plast, så vinden kan torka bort regnet!

One example of trapping moisture behind a plastic film is our roof tiles. In the spring we bought used clay roof tiles. Before the crane moved them we wrapped the pallets in plastic to keep them stable. We did not remove the plastic for almost 6 months. Clay tiles don't mold but the dirt and moss that were on them certainly can. The rain water that fell could not dry because of the plastic. Therefore, we had mold growing on some of the tiles. Easy to fix since the clay tiles don't mold or rot but it clearly illustrates what can happen if moisture ends up on the wrong side of the plastic.  Our cleaned tiles are now standing up, without plastic, so the wind can dry them!

villa natura ekologiskt lågenergihus österlen


villa natura ekologiskt lågenergihus österlen
Läste noggrant anvisningarna för den ångbroms vi tänkte använda och insåg att den inte var alkalibeständig...med träullit väggar och puts så blir det högt pH-värde och därför är detta ingen bra produkt för oss. Letar nu vidare efter en ångbroms som passar vår konstruktion, och har hittat variabla ångbromsar - ångmotståndet varierar beroende på luftfuktigheten. När det är torr luft, som det är på vintern, blir ångbromsen tätare och släpper ut mindre fukt i takisoleringen. Men på sommaren när det är fuktigare luft inomhus blir den mer genomsläpplig, och fukt som finns i isoleringen kan torka inåt i huset och ventileras bort.

When I carefully read the instructions for the vapor membrane I was planning on buying I realized that it could not handle an environment with high pH...with träullit walls and stucco/plaster you get a high pH so this was not the right product for us. I am now searching for an alternative product and have come across vapor membranes that have variable permability - the permability varies with the humidity. When the humidity is low, in the winter, the membrane is very tight and does not let vapor into the roof insulation. But in the summer when the humidity is higher, the membrane becomes more permeable and lets moisture from the roof structure dry into the home and from there it is ventilated away.

24 nov. 2013

Vinklade fönsternischer

För att öka ljusinsläppet har vi gjort vinklade fönsternischer som jag beskrev i ett tidigare inlägg. Sågade alltså av hörnorna på fönstersmygarna med motorsågen!

To let more light into the house we have made the window-recesses angles instead of straight as I described in an earlier post. We cut off the edges of the wall with a chain saw!

Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen fönster


Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen fönster


Fönsterleveransen kom i fredags! 24 fönster från Tanums Fönster. Träfönster med matt aluminium på utsidan i en härlig grå-blå färg (NCS S 5020-R80B). Som tätning/isolering använder vi Isolinas karmtätning i lin.  Ett fönster kom på plats - det största, resten sätts in nästa vecka!

The windows were delivered on Friday. 24 windows from Tanums Fönster.  They are wooden windows with aluminum on the outside in a wonderful blue-grey shade (NCS S 5020-R80B). To insulate/seal the area around the windows we are using Isolinas flax sealing. One window was put in on Friday - the largest, the rest will be put in next week!

Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen fönster


Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen fönster


Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen fönster

23 nov. 2013

Två veckor på Villa Natura bygget

Det var ett tag sedan sista inlägget...men vi har hunnit med mycket under de sista två veckorna!

It has been a while since the last post...but we have accomplished quite a bit during the past two weeks!

-----------------------------------------------------------------------

Garaget/gäststugan har nu takstolar och mellanbjälkar. Stora huset har också fått några limträbalkar i nocken.

The garage/guest house now has trusses and floor beams. The main house has also gotten some large beams to hold up the roof.

Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen


Villa natura ekologiskt lågenergihus österlenInnerväggarna växer sakta fram och gavlarna byggs noggrant upp i flera lager:träreglar med linisolering emellan, fermacell powerpanel skivor som vindskydd  och ytterst 100 mm träullit skivor innan putsen.

The interior walls are slowly taking shape and the sides of the house are carefully built up with several layers: wooden studs with flax insulation in between, fermacell powerpanel boards to protect against the wind, and 100 mm träullit boards before the stucco.


Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen


Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen


Skarvarna mellan väggelementen tätades med skarvarmering och fasaderna har börjat putsas.

The facades have been prepped and gotten their first layer of stucco.

Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen


Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen


Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen


Villa natura ekologiskt lågenergihus österlenVi tog också emot flera leveranser - Isolina linisolering, Isokern skorsten, Tanumsfönster och Lunos ventilation.

We also received several deliveries - Isolina flax insulation, Isokern chimney, Tanum windows and Lunos ventilation.

Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen


Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen


Och vi fortsätter med evighetsjobbet...tvätta de gamla tegelpannorna.

And we continue with the never ending task...cleaning the old clay roof tiles.

Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen


8 nov. 2013

Myror gillar cellplast


Norska Folkhälsoinstitutet har intressanta studier om myror som flyttar in i isoleringen. Tur att vi inte har cellplast utan cellglas som isolering i grunden!

The Norwegian Institute of Public Health have some interesting studies about ants moving into the insulation. Luckily we are using foamglas instead of polystyrene as insulation in the foundation!

http://www.fhi.no/dokumenter/8fc87262d5.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/c40839759b.pdf
Source/Källa: http://www.fhi.no/dokumenter/c40839759b.pdf