30 sep. 2013

Hasopor eller Foamglas?

I ett annat inlägg, Isolera med plast eller glas i grunden?,  skrev jag om isoleringsalternativen för grunden. Länge tänkte jag att vi skulle använda Hasopor, skumglasgrus. Eftersom isolervärdet är ungefär hälften så bra som cellplast eller cellglas så gräver man dubbelt så djupt och lägger dubbelt så mycket isolering. Hasopor är kapillärbrytande men det jag undrade över var om det verkligen stoppar diffusionen av markfukten. Foamglas skivor kändes som ett mer fuktsäkert alternativ som också stoppar markfukt.

In another post, I wrote about our insulation alternatives for the foundation. For a long time, I was set on using Hasopor. Since it insulates half as well as foamglas or polystyrene you have to dig twice as deep and put in twice as much insulation. Hasopor does not absorb water but what I wondered about is if it really stops vapor from the ground. The foamglas boards felt like a better alternative in preventing moisture from the ground to get into the structure.
 
 
pomonabacken äpplen villa natura österlen
 

29 sep. 2013

Många stora beslut

Den här veckan var det många stora beslut som jag fattade...leverantörer av fönster, ventilationssystem och takstolar, samt försäkring för huset. Berättar snart mer om de olika besluten!

This week I made lots of decisions...providers of windows, ventilation system and roof trusses, as well as insurance for the house. Stay tuned for details on those decisions!


villa natura ekologiskt lågenergi hus österlen


Härligt höstväder


Ännu en vecka med underbart soligt höstväder på byggarbetsplatsen! Vi fick gjort ganska mycket denna veckan...
Another week with wonderful sunny days at the construction site! We accomplished a lot this week…
 
 
Leca murarna till grunden murades upp med foamglas isolering emellan.
The foundation walls were built with foamglas insulation in between.
 
villa natura grunden


 
Innerväggarna markerades för att underlätta rördragningen.

The interior walls were marked up to make it easier for the plumbers to dig down the pipes.
 
villa natura grunden
 
 
 
Kallvattenrör och avloppsrör grävdes ner i sanden.

Cold water pipes and sewer pipes were dug down into the sand.
 
villa natura grunden
 
 
 
Sedan var det dags för markarbetarna att fylla igen utvändigt och lägga fiberduk, makadam och singel innan det var dags för isolering av plattan, 3 lager 10 cm foamglas.
 
Then it was time for the digger to return to fill up with more gravel before it was time for insulation of the concrete slab, 3 layers of 10 cm foamglas insulation.
 
villa natura grunden
 
 
Det visade sig vara mycket lätt att skära till foamglasskivorna och eftersom de är relativt tunga så blåser de inte heller bort.
 
It turned out to be very easy to cut the foamglas boards and since they are quite heavy they don’t fly away in the wind either.
 
villa natura foamglas isolering grunden
 
 
Vi fick också den stora brunnen till avloppspumpen nedgrävd. Vi har kommunalt avlopp till tomten men tyvärr är det inte självfall utan man måste ha en pump nedgrävd.

We also got the well for the sewer pump into the ground. We do have municipal sewer pipes at the property but unfortunately they are sloped in a way that requires a pump.
 
villa natura avloppspump
 

22 sep. 2013

Pappersarbete

När man bygger hus finns det en del pappersarbete som måste göras, till exempel skriva en arbetsmiljöplan som ska finnas på byggplatsen. Den inkluderar regler och risker samt kontakt information för alla entreprenörer.

When you build a house there is lots of paperwork to do too, for example the "arbetsmiljöplan", a document which has to be at the construction site. It includes rules and risks as well as contact information for all the contractors.
21 sep. 2013

Lättklinker är inte lätt...

Igår rev vi ner allt som byggdes upp under torsdagen...alla gjutformarna till sulan skulle bort. Små träbitar sparar vi i en hög tills den vattenmantlade kaminen och skorstenen är på plats. De stora brädorna var inplastade innan vi använde dem som gjutformar för att vi ska återanvända dem i mellanbjälklaget.  Sedan var det dags att börja med grundmurarna i lättklinker (leca). Vi kan inte mura själva men vi kan i alla fall hjälpa till att flytta blocken. Lättklinker är inte så lätt som man tror, i alla fall inte de 250 mm breda blocken...Som tur var hade vi många medhjälpare!

Yesterday we tore down everything that was built on Thursday...all the molds had to be taken apart. Small wood pieces will be used as fire wood once we have a wood stove and chimney in place. Large wood boards were covered in plastic to protect them before they were used as molds because we are going to reuse them as beams when we build the second floor of the house.  Then it was time to start with the foundation walls which will be built with blocks of expanded clay aggregate (leca).  We cannot do this ourselves but at least we can help move the blocks around. These clay blocks full of air are not as light as one would expect, at least not the 250 mm blocks....Luckily we had lots of helpers today!


villa natura
 
 
villa natura lättklinker block


villa natura lättklinker block


villa natura lättklinker block
 
 
villa natura
 

20 sep. 2013

Återvunnet glas i grunden

Här är en video som visar hur man tillverkar foamglas isoleringsskivor av återvunnet glas:
Here is a video that shows how foamglas insulation boards are made from recycled glass:

Foamglas Video
villa natura foamglas

19 sep. 2013

Varför Foamglas?

Som ni kan se i det tidigare inlägget var inte isoleringen vit som den brukar vara. Det är för att vi valde foamglas skivor istället för cellplast som är det vanligaste. Varför gjorde vi detta? Vi tyckte att fördelarna övervägde nackdelarna:

Fördelar
 • vatten- och ångtätt, markfukten tränger inte in i isoleringen eller betongplattan
 • icke brännbart
 • skadas inte av fåglar eller skadedjur, myrorna trivs inte i foamglas
 • ruttnar inte
 • hög tryckhållfasthet
 • dimensionsstabilt, eftersom glas varken expanderar eller krymper
 • enkel att skära till önskad form
 • miljövänligt - gjort av återvunnet glas
 • ungefär samma isolervärde som cellplast (0,041 W/mK)

Nackdelar 
 • högre pris (bara en tillverkare)
 • mindre skivor (600 x 1200 mm) tar mer tid att lägga
 • längre leveranstid (kräver lite planering)
 • ska lägga singel istället för makadam som dränerande lager för att undvika krossskador
 • hög energiåtgång vid framställning
villa natura foamglas isolering grunden

villa natura foamglas isolering grunden


As you can see in the earlier post, our insulation boards are not white as usual. That is because we chose foamglas instead of polystyrene. Why did we do this? Because we believe the pros of foamglas outweigh the cons:

Pro
 • waterproof and vapor-tight, moisture from the ground will stay in the ground 
 • incombustible
 • pest-proof, ants don't thrive in it
 • cannot rot
 • high compressive strength
 • dimensionally stable, because glass neither shrinks nor swells
 • easy to work with
 • ecological - made of recycled glass
 • approximately the same insulation properties as polystyrene (0,041 W/mK)

Con
 • more expensive (only one manufacturer)
 • smaller boards (600 x 1200 mm) takes longer to build with
 • longer delivery times (requires some planning)
 • smaller gravel size underneath to avoid crushing the boards
 • high energy consumption at manufacturing

9000 kg isolering

Idag kom lastbilen med isoleringen till grunden...9000 kg!!! Hur kan något som är fullt med luftbubblor väga så mycket? Vi ska lägga 30 cm isolering under betonggolvet. Dessutom lägger vi en skiva isolering mellan de två grundmurarna av leca block. 
____________________________________________
 

The truck with insulation for the foundation came today...9000 kilos!!! How can something that is full of air bubbles weigh so much? We are putting down 30 cm of insulation under the concrete slab. In addition, we will place an insulation board between the two short foundation walls of leca.


villa natura foamglas isolering grunden


villa natura foamglas isolering grunden


villa natura foamglas isolering grunden

18 sep. 2013

Isolera med plast eller glas i grunden?

När man gjuter en betongplatta på marken vill man isolera mot kyla så att golvet blir varmt och gott. Man vill också skydda grunden mot fukt, och i marken är det oftast nära 100% luftfuktighet.  Vilket material ska man då välja till grundisoleringen? Vi tittade på följande alternativ:
 1. Cellplast (EPS eller XPS)
 2. Skumglas/Hasopor
 3. Cellglas/Foamglas

Villa natura foamglas isoleringVilla natura cellplast isoleringVilla natura hasopor isolering

 http://www.cellplast-isolering.se/                                       http://www.hasopor.se/                                             http://www.foamglas.se/


 

When you pour a concrete slab on the ground you want to insulate against the cold so the floor stays nice and warm. You also want to protect your foundation from moisture, and the relative humidity in the ground is usually near 100%.  So what insulation material should one choose for the foundation? We considered the following alternatives:


 1. Polystyrene (EPS or XPS)
 2. Skumglas/Hasopor
 3. Cellular glass/Foamglas

17 sep. 2013

Huset ska stå stadigt

Vi har valt en tung stomme (Träullit helväggselement) som är bra på att lagra värme. Känns viktigt att stommen står stadigt, i synnerhet när den är tung. Därför valde vi en grundkonstruktion med sula, grundmur av leca, isolering och en gjuten betong platta (se bilden nedan), istället för vanlig platta på mark.  

Den här artikeln förklarar varför man kanske inte ska använda vanliga l-element i grunden när man bygger en tung stomme: "L-elementproblematisk grundläggning för murade väggar" 
 
Här är en annan intressant artikel (examensarbete) om grundkonstruktioner för passivhus "Platta på mark för Passivhus- Fuktsäkerhet och Värmeisolerande förmåga

Idag började våra byggare med sulan till grunden!

villa natura grund sula


villa natura grund
Källa: L-element problematisk grundläggning för murade väggar, Bygg & teknik 2/10

We have chosen a heavy structure (Träullit) which is good at storing heat. It is important to us that the structure has a stable foundation, especially when the walls are heavy. Therefore, we chose a foundation structure as shown in the illustration above, rather than the typical concrete slab.

Today our builders started with the foundation work!