17 sep. 2013

Huset ska stå stadigt

Vi har valt en tung stomme (Träullit helväggselement) som är bra på att lagra värme. Känns viktigt att stommen står stadigt, i synnerhet när den är tung. Därför valde vi en grundkonstruktion med sula, grundmur av leca, isolering och en gjuten betong platta (se bilden nedan), istället för vanlig platta på mark.  

Den här artikeln förklarar varför man kanske inte ska använda vanliga l-element i grunden när man bygger en tung stomme: "L-elementproblematisk grundläggning för murade väggar" 
 
Här är en annan intressant artikel (examensarbete) om grundkonstruktioner för passivhus "Platta på mark för Passivhus- Fuktsäkerhet och Värmeisolerande förmåga

Idag började våra byggare med sulan till grunden!

villa natura grund sula


villa natura grund
Källa: L-element problematisk grundläggning för murade väggar, Bygg & teknik 2/10

We have chosen a heavy structure (Träullit) which is good at storing heat. It is important to us that the structure has a stable foundation, especially when the walls are heavy. Therefore, we chose a foundation structure as shown in the illustration above, rather than the typical concrete slab.

Today our builders started with the foundation work!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar