23 mars 2014

Nu kan vi flytta in i gäststugan!

Nu är gäststugan färdig för inflyttning! Fler bilder och beskrivningar av materialval och inredningsdetaljer kommer senare.

We can now move into the guest house! More pictures and descriptions of material choices and interior design details will come soon.

Villa Natura gäststuga ekologiskt lågenergihus Österlen

16 mars 2014

StenfyndNu har jag fyndat igen på Malmö Återbyggdepå! 

More bargain hunting at Malmö Återbyggdepå! 

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen stenfynd
 


Den här gången hittade jag två stenskivor som jag ska lägga som hylla på halvväggar i badrum, en i kalksten och en i marmor. 100 kr/st! Erikssons Stenhuggeri i Ystad sågar till och slipar de kanter som behövs. 

This time I found two stone slabs that I will use as shelves on top of two half walls in the bathrooms, one was lime stone the other marble. 100 SEK each! ErikssonsStenhuggeri in Ystad will cut them to size and polish the edges if necessary. 

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen stenfynd


Köpte också kluven tegel som vi ska lägga som fönsterbräda i två fönsterkarmar – i bastun och vid duschen. Matchar den gamla tegelväggen i huset!

I also bought some cut brick that we will use in the window sills – in the sauna and by the shower. Will match the old brick wall in the house! 

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen stenfynd

15 mars 2014

Pumpbilen kom på besök

När det var dags att gjuta betongtrappan kom pumpbilen med betong. 

When it was time to pour the conrete for the staircase the pump truck came with the concrete. 

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen betongtrappaDet var en spännande dag för två små pojkar som följde allt från pumpning till putsning av trappstegen.  

It was an exciting day for two young boys who followed everything from pumping the concrete to polishing the steps. 

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen betongtrappa


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen betongtrappaVilla Natura ekologiskt lågenergihus Österlen betongtrappa

Medan betongen härdade hade vi tid att måla garageporten med linolja och sortera gamla tegelstenar efter storlek - vi ska mura upp en innervägg mellan bastu och matrum i vackert gammalt tegel.

While the concrete cured we had time to paint the garagedoors with linseedoil and sort old bricks by size - we are going to build an interior wall between the sauna and the dining area using beautiful old brick. 

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen betongtrappa


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen betongtrappa

 

14 mars 2014

Vårsolen värmer hus och vatten

Nu har vi fått igång ackumulatortanken och solfångarna på taket!  Vårsolen värmer både vatten till golvvärme och tappvarmvatten. Vi valde vakuumrörsolfångare och ackumulatortank från Sol & Energiteknik.  Vakuumrörsolfångare ger en jämnare effekt än plana solfångare under året. Detta eftersom de kan ta tillvara solens instrålning även när den står lägre som den gör på vår och höst. Dessutom reagerar de både på UV strålning och infraröd strålning - det behövs alltså inte strålande solsken för att de ska ge effekt utan dagsljus en molning dag ger också lite värme.
The watertank and solarpanels on the roof are now installed! The spring sun is heating water for the floor heating system as well as the hot tap water. We chose vacuum tube solar panels and water tank from Sol & Energiteknik.  The vacuum tubes give a more even effect than the flat solar panels. This is because they can use the sun beams when the sun is lower in the sky, as it is during spring and fall.  In addition, the vacuum tubes react on UV radiation as well as infrared radiation - this means you don't need a perfectly sunny day to benefit from the tubes but daylight on a cloudy day will also contribute to heating up the water tank.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen solfångare Nibe

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen solfångare Nibe

6 mars 2014

Putsade innerväggarVi har nu putsat färdigt innerväggarna i gäststugan och garaget. Underlaget var leca eller träullit byggelementväggar. Vi valde att putsa med hydraulisk kalkputs från Målarkalk, Saint-Astier NHL bruk. Den är miljövänliga, vacker och elastisk. I stora huset behöver vi inte armera väggarna för putsen är så elastisk. Vi har ganska grov puts för utstockningen, 0-4 mm på gruskornen. Det betyder att vi får ett vackert mönster när vi filtar väggarna. Det är svårt att återge strukturen på väggarna med bilder. Färgen är ljust grå och mycket vacker. Vi tänker lämna väggarna omålade tills vidare för vi tycker om färgen. Vill man senare måla om går det ju bra.

We are now done plastering the walls of the guest house and garage. The wall surface was leca or träullit boards. We chose natural hydraulic lime plaster from Målarkalk, Saint-Astier NHL.  It is environmentally friendly, beautiful and elastic. For the walls of the main house we can skip the metal net for reinforcement because the plaster is so elastic.  The sand in the plaster is fairly course, 0-4 mm. This means we get a nice pattern on the walls when they smooth out the plaster. It is difficult to depict the wall surface with photos. The color is light grey and very beautiful. We plan to leave the walls as is for now because we like the color. If we later want to paint them, we can.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen NHL kalkputs


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen NHL kalkputs


I badrummet har vi putsat in en spegel  i en liten nisch.

In the bathroom we have put a mirror into a small nische.

 

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen NHL kalkputsI teknikrummet har vi putsat in glasblock för att släppa in ljus i rummet som inte har några fönster.
  

In the technique room we have put in glass blocks to let light into the room without windows.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen NHL kalkputsDen vitvaxade panelen harmoniserar med den ljusgrå puts och ger ett lugnt intryck.

The white waxed ceiling boards harmonize with the light grey stucco and provides a calm atmosphere.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen NHL kalkputs

5 mars 2014

Duschgolv av sten mosaikI en av duscharna har vi tänkt att lägga stenmosaik som golv. Det finns färdiga 30x30 cm rutor att köpa, stenar som är fastklistrade på glasfibernät. Finns både platta stenar och rundade om man vill ha fotmassage i duschen.

In one of the showers we are planning on using river rock mosaic on the floor.  You can buy ready made squares with rocks glued onto fiberglas.  There are flat river rocks and there are round rocks if you prefer to get a foot massage while showering.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen stengolv mosaik

Men det känns roligare att plocka stenarna själv på stranden! Dessutom är det mycket billigare eftersom kvadratmeter priset på färdiga rutor är mycket högt. 

But it is more fun to pick the rocks ourselves on the beach! It is also much cheaper since the square foot price on the ready made squares is quite high. 

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen stengolv mosaik


Nu testar vi hur många stenar som går åt och hur det känns att gå på dem.

We are now testing how many rocks we need and what it feels like to walk on them. 

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen stengolv mosaik

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen stengolv mosaik

  
Undersöker också färgskillnaden mellan torrt och vått!

Also exploring the color difference between dry and wet rocks! 

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen stengolv mosaik