25 feb. 2014

Träullit akustik som innertak i garaget

Nu är garagets innertak på plats - träullit akustik plattor, trävit, diskret, 60x120 cm. Blev snyggt!

The garage ceiling is now installed - träullit acoustic boards, wood white, discrete, 60x120 cm. Looks nice!


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen träullit akustik

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen träullit akustik

 

24 feb. 2014

Stentavlor på golvet

Nu har vi köpt golvet till nedervåningen! Det blev indisk lerskiffer från Stiltje, som är granne med dörrsnickeriet. 

We have bought the floor for the downstairs! We chose Indian slate from Stiltje, neighbor of the local carpenter who is making the main door.

Villa Natura Ekologiskt lågenergihus Österlen skiffer golv


Plattorna är 40 x 60 cm stora.  Vi har nu sorterat dem eftersom det är ganska stor variation i både mönster och färger - grå, silver, guld, orange. Då kan vi lägga gula plattor i ett rum och gradvis övergå till gråa nyanser i nästa rum.

The tiles are 40 x 60 cm in size. We have sorted them since there is tremendous variability in both pattern and color - grey, silver, gold and orange. This way we can have the yellow tiles in one room and then gradually move towards grey tones in another room.


Villa Natura Ekologiskt lågenergihus Österlen skiffer golv


En del plattor är riktiga konstverk, naturtavlor.

Some tiles are pieces of art, nature's art.

Villa Natura Ekologiskt lågenergihus Österlen skiffer golv

Villa Natura Ekologiskt lågenergihus Österlen skiffer golv
Villa Natura Ekologiskt lågenergihus Österlen skiffer golvPlattorna är kluvna vilket innebär en viss ojämnhet i ytan, men det ger också liv åt plattorna. Ibland ser man tydligt att två plattor hör ihop - det som sticker upp i den ena plattan är en fördjupning i den andra.  

The tiles are cut but not polished which means they have a slightly uneven surface, but it provides more life in the floor. Sometimes you clearly see that two tiles belong together - what is erased on one is indented in the other.

Villa Natura Ekologiskt lågenergihus Österlen skiffer golv


Ännu har vi inte bestämt hur vi ska ytbehandla dem, men något måste man använda för att skydda golvet mot vatten och fläckar eftersom porerna i stenen är öppna. Vi lutar åt att använda något som inte förändrar färgen - många produkter gör nämligen stenen mörkare efter behandlingen så det gäller att testa innan man behandlar hela golvet.

We have not yet decided how to treat the floor, but we have to use something to protect the floor from water and stains since the pores of the stone are open. We are leaning towards using something that does not alter the color of the stone - many products darken the color of the stone so it is important to test before treating the entire floor.

15 feb. 2014

Dörren får färg

Ytterdörren som Kihlbergs snickeri har tillverkat är nästan klar!  Nu är det dags att måla den. 

The main door made by Kihlbergs snickeri is almost done!  Now it is time to paint it.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr linoljefärgJag målar den själv, innan glas, gångjärn och lås är på.  Mycket jobb att måla alla delar 3 gånger men när man står där och målar uppskattar man verkligen jobbet som ligger bakom en handsnickrad dörr.  


I am painting it myself, before glass, hinges and lock system are installed. A lot of work to paint everything three times, but when you stand there with a brush in your hand you really appreciate the craftmanship that went into making the door.Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr linoljefärg
Jag använder linoljefärg från Ottosons Färgmakeri. Första strykningen använder jag 70% rå linolja blandat med 30% färg. Andra och tredje strykningen använder jag 100% färg. Utsidan blir blå - samma färg som fönsterna - och är specialkulör NCS 5020R80B. Jag hittade den perfekta blå kulören på fönster på ett hus i Abbekås och
frågade ägaren vilken färg de använt. Som tur var hade de färgburken kvar och kunde ge mig NCS koden! Insidan av dörren blir varmgrå, en standard kulör.  Hade varit mycket enklare att måla om det var samma färg på insidan som på utsidan...


I am using linseed oil paint from Ottosons Färgmakeri.  The first coat is 70% raw linseed oil mixed with 30% linseed oil paint.  The second and third coats are 100% linseed oil paint.  The exterior side of the door is blue - same color as the windows - and is custom color NCS 5020R80B. One day I found the perfect blue color on windows on a house in Abbekås and asked the owner what color they used. Luckily they still had a paint can and gave me the NCS code for the hue!  The interior side of the door will be warm grey, a standard color. Would have been much easier to paint if I had chosen the same color for  the inside and the outside...Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr linoljefärgVilla Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr linoljefärgVilla Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr linoljefärg

14 feb. 2014

Brandskydd

Vårt lilla hus har både garage och gäststuga. Ovanför garaget finns ett sovloft. Svenska byggnormer anser att det är högre risk att det börjar brinna i garaget och därför ska man skydda gäststugan. Kravet är EI30 vilket innebär att materialen ska kunna motstå brand i minst 30 minuter. Innertaket i garaget bygger vi med 13 mm gips plus träullit akustik skivor. Väggen mellan garage och gäststuga är uppmurad med 250 mm leca block. Vi har dock en hel del rör som kommer upp i väggen, både el och golvvärme. Så länge man har minst 50 mm leca/murverk så klara väggen EI30 kravet. El dragningarna genom taket brandskyddas.

Our little house has a garage and a guest house. Above the garage is a sleep loft. According to Swedish building code, there is a higher risk of fire in the garage and therefore we need to protect the guest house. The code states EI30 for us which means that the materials need to withstand fire for at least 30 minutes.  We are building the ceiling with 13 mm gypsum board and träullit acoustic boards. The wall between the garage and the guest house is built with 250 mm thick leca blocks. We have quite a few pipes coming up in this wall, both electrical and floor heating. As long as there is at least 50 mm of leca/stucco the wall will meet the EI30 requirement. Electrical cables through the ceiling also need to be fire proofed.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus brandklassad EI30

Villa Natura ekologiskt lågenergihus brandklassad EI30
Villa Natura ekologiskt lågenergihus brandklassad EI30
Villa Natura ekologiskt lågenergihus brandklassad EI30

13 feb. 2014

Halogenfri eldragning

Elektrikern har börjat dra elkablar nu! Oj vad många rör det blir...

The electrician has started to draw electrical cables now!  Wow, lots of cables...

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen halogenfria elkablar


Vi använder halogenfria kablar. Halogener är grundämnena fluor, klor, jod, brom och astat. Halogenfria elkablar betyder att de är fria från PVC-plast. Har man PVC plast i elkablarna kan det bli mycket giftig rök om det börjar brinna eftersom klor som finns i plasten kan frigöras och bilda saltsyra.


We are using halogen-free cable. Halogens are fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine.  Halogen-free cable bacically means that it is free from PVC plastic. If you have PVC plastic in the cables the smoke that develops in case of fire becomes highly toxic since the fluorine in the plastic is released and forms hydrochloric acid.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen halogenfria elkablarI garaget ska alla genomföringar av elkablar vara brandklassade eftersom vi har sovloft ovanför. Den röda tuben med den vita massan på bilden nedan är brandskyddet.

In the garage all cables coming through the ceiling need to be fire proofed since we have a sleep loft above. The red tube with the white goo on the picture below is the fire proofing.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen halogenfria elkablar
12 feb. 2014

Tältet tas bort

Nu har vi tagit ner väderskyddstältet. Känns mycket ljust och fint med solen som strömmar in genom fönsterna!

The big tent is now gone. Nice and bright with sunshine coming in through all of our windows!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen väderskydd

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen väderskydd
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen väderskydd
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen väderskydd
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen väderskydd
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen väderskydd6 feb. 2014

Slätspont istället för golvspån

På övervåningen blir det trägolv. Det vanligaste är att man använder 22 mm tjocka spånskivor som limmas och skruvas fast i bjälkarna som undergolv.  Sedan lägger man ett övergolv på dem. Men spånskivor innehåller en massa lim, och lim innehåller ofta kemikalier som man helst bör undvika, t.ex. fenolformaldehydharts eller polyuretan (isocyanat).  Spånskivor tål inte fukt så bra heller. Därför försöker vi undvika spånskivor i Villa Natura. 

Upstairs we will have wooden floors. Most people use 22 mm thick particle board as the subfloor, glued and screwed into the beams.  Then you put a nicer floor on top.  But particle board contains lots of glue, and glue often contains chemicals that one should try to avoid, such as formaldehyde and polyurethane.  Also, particle board does not withstand moisture very well. Therefore, we try to avoid particle board in Villa Natura.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen undergolv slätspont


Först hade vi tänkt att lägga 45 mm tjockt massivt trägolv direkt på bjälkarna. Men det är svårt att skydda golvet under byggnadstiden. Dessutom ska vi ju bygga upp innerväggar på övervåningen och bygger man dem ovanpå golvet kan man ju inte lägga om golvet senare. Så nu lägger vi först ett undergolv av 28x120 mm slätspont, skruvat men inte limmat. Slätsponten kostar faktiskt inte så mycket mer än golvspånskivorna! På undergolvet bygger vi innerväggarna. Sedan lägger vi ett snyggare trägolv, med ett tunt lager lin under som stegljudsisolering.  Ännu har vi inte bestämt vilket golv det blir - finns mycket att välja på och det tar lite tid att undersöka vilka ytbehandlingsprodukter som använts...

Our first thought was to use 45 mm solid pine floor directly on the beams. But it is difficult to protect such a floor during the construction period. Also, we are going to build interior walls upstairs for the bedrooms and if we build them on top of the thick floor we cannot change the floor later. So now we have decided to build the subfloor using 28x120 mm solid pine boards, screwed in but not glued. This floor actually does not cost much more than the particle boards!  On top of the subfloor we will build the interior walls. Then we will put in a nicer wood floor, with a thin layer of flax underneath as sound proofing. We have not yet decided which floor we will put on top - there are lots of options and it takes time to research what products have been used to treat them...

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen undergolv slätspont5 feb. 2014

Konstverk på ytterdörren

Nu har Carsten Nilsson, träbildhuggare, snidat blommor till vår ytterdörr! Blommorna är vanliga på dörrar på Österlen.

Carsten Nilsson, wood carver and artist, has now created the flowers for our front door! The flowers are commonly found on doors on Österlen. 

Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr

Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörrHan har också snidat äpplen till vår dörr, ett unikt mönster. De blev mycket fina och det var spännande att se hur de växte fram från ritning till färdiga äpplen. Härligt med lokalt konstverk på ytterdörren!

He has also carved out apples for our door, a unique pattern. They are very nice and it was exciting to see how they grew from a sketch on a piece of paper to apples carved our in wood. Wonderful with local art on the front door!

Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr

Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr
Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr
Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr
Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr
Carsten Nilsson gör också fantastiska speglar med detaljerade dekorationer uthuggna i trä och målade.

Carsten Nilsson also makes amazing mirrors with ornate frames carved in wood and painted. 

Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr

4 feb. 2014

Ytterdörr från lokalt snickeri

I december beställde jag var ytterdörr från ett lokalt snickeri, Arvid Kihlbergs Snickeri utanför Simrishamn - se inlägget här med skissen.  Nu är dörren nästan färdig!  Blommorna och äpplena huggs ut i trä av träbildhuggare Carsten Nilsson.  Den övre spegeln har fönsterglas. Ofta har man ett mönster utanför glaset. Ett vanligt mönster ser ut som en soluppgång. Jag ville inte ha regelbunda, symmetriska strålar så jag fick hem en skiva plywood för att rita upp mönstret själv!  Tog lite tid att trixa med en skiss på datorn, sedan överföra till papper och till sist på träet. Snart dags att måla dörren med linoljefärg!

In December I orderd the front door, double doors, from a local carpenter, Arvid Kihlbergs Snickeri near Simrishamn - see the blog post here with a draft of the design.  Now the door is almost done!  The flowers and the apples will be carved out in wood by Carsten Nilsson, a local wood carver. The top panel has a window. There is often a pattern outside the window glass.  A common pattern looks like a sunrise. I don't want the regular, symmetric rays so I took a piece of plywood with me home to draw my own pattern!  It took some time to transfer the design on the computer, to paper and then to wood. Soon it is time to paint the door with linseed oil paint!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ytterdörr

3 feb. 2014

Variabel ångbroms

I november undersökte jag alternativen för ångbromsen, den tunna duken på insidan av isoleringen som ska stoppa varm inomhusluft från att gå ut i isoleringen och kondensera. Då skrev jag ett inlägg om att den ångbroms jag tänkt använda inte fungerade ihop med cement och puts eftersom den inte tål en alkalisk miljö. Det blev en variabel ångbroms i Villa Natura, Isover Vario Duplex.  Ångmotståndet varierar beroende på luftfuktigheten. När det är torr luft, som det är på vintern, blir ångbromsen tätare och släpper ut mindre fukt i takisoleringen. Men på sommaren när det är fuktigare luft inomhus blir den mer genomsläpplig, och fukt som finns i isoleringen kan torka inåt i huset och ventileras bort. Skarvarna tejpar vi med vanlig Tesa seal flex tape - hur klistrig som helst!

In November I researched the options for vapor membrane, the thin layer on the inside of the insulation that should stop warm indoor air from going into the insulation and condense. I wrote a blog post about the vapor membrane that we had planned on using which did not work in an environment with cement and stucco/plaster since they have high pH. We decided to go with a variable vapor membrane, Isover Vario Duplex The permability varies with the humidity. When the humidity is low, in the winter, the membrane is very tight and does not let vapor into the roof insulation. But in the summer when the humidity is higher, the membrane becomes more permeable and lets moisture from the roof structure dry into the home and from there it is ventilated away.
We tape the overlap seams with regular Tesa seal flex tape - very sticky stuff!


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ångbroms

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ångbroms
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ångbroms
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ångbroms


1 feb. 2014

Skåne vinter

Vad vackert det kan bli med snö i Skåne - även om det inte alltid är så lätt att köra bil när snön blåser runt i det öppna landskapet.

How beautiful it is with snow in Skåne - even though it is sometimes challenging to drive with snow blowing everywhere in the open landscape.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen Skåne vinter
 

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen Skåne vinter