3 feb. 2014

Variabel ångbroms

I november undersökte jag alternativen för ångbromsen, den tunna duken på insidan av isoleringen som ska stoppa varm inomhusluft från att gå ut i isoleringen och kondensera. Då skrev jag ett inlägg om att den ångbroms jag tänkt använda inte fungerade ihop med cement och puts eftersom den inte tål en alkalisk miljö. Det blev en variabel ångbroms i Villa Natura, Isover Vario Duplex.  Ångmotståndet varierar beroende på luftfuktigheten. När det är torr luft, som det är på vintern, blir ångbromsen tätare och släpper ut mindre fukt i takisoleringen. Men på sommaren när det är fuktigare luft inomhus blir den mer genomsläpplig, och fukt som finns i isoleringen kan torka inåt i huset och ventileras bort. Skarvarna tejpar vi med vanlig Tesa seal flex tape - hur klistrig som helst!

In November I researched the options for vapor membrane, the thin layer on the inside of the insulation that should stop warm indoor air from going into the insulation and condense. I wrote a blog post about the vapor membrane that we had planned on using which did not work in an environment with cement and stucco/plaster since they have high pH. We decided to go with a variable vapor membrane, Isover Vario Duplex The permability varies with the humidity. When the humidity is low, in the winter, the membrane is very tight and does not let vapor into the roof insulation. But in the summer when the humidity is higher, the membrane becomes more permeable and lets moisture from the roof structure dry into the home and from there it is ventilated away.
We tape the overlap seams with regular Tesa seal flex tape - very sticky stuff!


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ångbroms

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ångbroms
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ångbroms
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen ångbroms


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar