5 feb. 2014

Konstverk på ytterdörren

Nu har Carsten Nilsson, träbildhuggare, snidat blommor till vår ytterdörr! Blommorna är vanliga på dörrar på Österlen.

Carsten Nilsson, wood carver and artist, has now created the flowers for our front door! The flowers are commonly found on doors on Österlen. 

Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr

Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörrHan har också snidat äpplen till vår dörr, ett unikt mönster. De blev mycket fina och det var spännande att se hur de växte fram från ritning till färdiga äpplen. Härligt med lokalt konstverk på ytterdörren!

He has also carved out apples for our door, a unique pattern. They are very nice and it was exciting to see how they grew from a sketch on a piece of paper to apples carved our in wood. Wonderful with local art on the front door!

Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr

Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr
Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr
Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr
Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr
Carsten Nilsson gör också fantastiska speglar med detaljerade dekorationer uthuggna i trä och målade.

Carsten Nilsson also makes amazing mirrors with ornate frames carved in wood and painted. 

Villa Natura Carsten Nilsson ytterdörr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar