6 feb. 2014

Slätspont istället för golvspån

På övervåningen blir det trägolv. Det vanligaste är att man använder 22 mm tjocka spånskivor som limmas och skruvas fast i bjälkarna som undergolv.  Sedan lägger man ett övergolv på dem. Men spånskivor innehåller en massa lim, och lim innehåller ofta kemikalier som man helst bör undvika, t.ex. fenolformaldehydharts eller polyuretan (isocyanat).  Spånskivor tål inte fukt så bra heller. Därför försöker vi undvika spånskivor i Villa Natura. 

Upstairs we will have wooden floors. Most people use 22 mm thick particle board as the subfloor, glued and screwed into the beams.  Then you put a nicer floor on top.  But particle board contains lots of glue, and glue often contains chemicals that one should try to avoid, such as formaldehyde and polyurethane.  Also, particle board does not withstand moisture very well. Therefore, we try to avoid particle board in Villa Natura.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen undergolv slätspont


Först hade vi tänkt att lägga 45 mm tjockt massivt trägolv direkt på bjälkarna. Men det är svårt att skydda golvet under byggnadstiden. Dessutom ska vi ju bygga upp innerväggar på övervåningen och bygger man dem ovanpå golvet kan man ju inte lägga om golvet senare. Så nu lägger vi först ett undergolv av 28x120 mm slätspont, skruvat men inte limmat. Slätsponten kostar faktiskt inte så mycket mer än golvspånskivorna! På undergolvet bygger vi innerväggarna. Sedan lägger vi ett snyggare trägolv, med ett tunt lager lin under som stegljudsisolering.  Ännu har vi inte bestämt vilket golv det blir - finns mycket att välja på och det tar lite tid att undersöka vilka ytbehandlingsprodukter som använts...

Our first thought was to use 45 mm solid pine floor directly on the beams. But it is difficult to protect such a floor during the construction period. Also, we are going to build interior walls upstairs for the bedrooms and if we build them on top of the thick floor we cannot change the floor later. So now we have decided to build the subfloor using 28x120 mm solid pine boards, screwed in but not glued. This floor actually does not cost much more than the particle boards!  On top of the subfloor we will build the interior walls. Then we will put in a nicer wood floor, with a thin layer of flax underneath as sound proofing. We have not yet decided which floor we will put on top - there are lots of options and it takes time to research what products have been used to treat them...

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen undergolv slätspontInga kommentarer:

Skicka en kommentar