29 sep. 2013

Många stora beslut

Den här veckan var det många stora beslut som jag fattade...leverantörer av fönster, ventilationssystem och takstolar, samt försäkring för huset. Berättar snart mer om de olika besluten!

This week I made lots of decisions...providers of windows, ventilation system and roof trusses, as well as insurance for the house. Stay tuned for details on those decisions!


villa natura ekologiskt lågenergi hus österlen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar