11 jan. 2014

Takpannorna kommer på plats

Äntligen har takpannorna börjat läggas på taket och det blir så snyggt!

Finally the clay roof tiles are coming up on the roof and it looks really good!


villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegel tak


Vi använder begagnade Veberöds tegel pannor, från Ystad Saltsjöbad. Känns som om vi skrubbat dem hela hösten så det är mycket skönt att äntligen få se dem på taket, även om det är mycket jobb att bära upp dem...Gamla pannor är inte exakt lika stora så det är lite pusslande med att få dem på plats, men mindre pusslande än vi trodde. Pannorna är mycket tyngre än nya tegelpannor, och har fler spår för att avleda vatten. Vi har valt att skruva fast var fjärde lodrät rad, utöver de två rader på alla håll som är standard. Pannor som var lite trasiga används i regndalarna, vid takfönster, eller i översta raden där man ändå måste skära dem. 

We are using old Veberöd clay roof tiles, from Ystad Saltsjöbad. Feels like we have been scrubbing them all fall so it feels very good to finally see them on the roof, even though it is a lot of work to carry them up...Old roof tiles do not have the exact same measurements so it is a puzzle to get them in place, but easier than anticipated.  These tiles are much heavier than new clay roof tiles, and they have more channels to direct water. We have chosen to screw down every fourth vertical row, in addition to the standard two rows all the way around. The roof tiles that were slightly broken are being used around skylights, in corners and the top row where we have to cut them anyway.

villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen tegeltak

villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen nockpannor tegeltak


villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen regndal tak


Plåtslagaren har fixat aluzinkplåt till regndalarna och kommer snart med aluzink plåten som vi ska klä in vindskivorna med.

The tin-smith has installed the aluzink sheets in the corner between the roofs and will soon come with the aluzink sheets to cover the barge boards.


villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen vindskivor


Solfångarna håller också på att monteras nu. 

The support beams for the solar panels for hot water are also being installed now.

villa natura ekologiskt lågenergihus Österlen solfångareInga kommentarer:

Skicka en kommentar