10 sep. 2013

Avloppsrören läggs ner

Grävandet fortsätter...idag var det dags att lägga in avloppsrören. Tyvärr har vi ännu ingen rörläggare men markarbetarna fixar det ändå!

Digging continues...today it was time to put in the sewer pipes. Unfortunately, we don't have a plumber yet, but our diggers come to the rescue!

avlopp villa natura

avlopp villa natura

avlopp villa natura


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar