27 dec. 2013

Takfönster på plats

Nu är våra takfönster på plats!  Vi har, liksom de flesta andra, valt att installera Velux takfönster.  Vi valde att sätta dem på norrsidan av taket för att släppa in ljus men inte för mycket värme. Vi har också fått upp ströläkt och bärläkt så snart kan tegelpannorna komma på plats.

Our skylights are now installed! Like most people in Sweden, we chose skylights from Velux.  We decided to put them on the northern side of the roof to let in light but not too much heat. We have also installed most of the battens and counter-battens which means it is soon time for the roof tiles to be put in place.

Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen takfönster Velux

Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen takfönster Velux

Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen takfönster Velux

Villa natura ekologiskt lågenergihus österlen takfönster Velux

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar