21 okt. 2014

Inflyttningen kan börja!

Efter många sena nätter blev vi färdiga och förvandlade en byggarbetsplats till ett hem. Igår var det slutsamråd med kommunen och idag var det entreprenadbesiktning. All dokument fanns på plats och bygget blev godkänt utan anmärkningar. 

After quite a few late nights we managed to finish transitioning a construction site into a home.  Yesterday we had the meeting with the municipality and today with the final inspection. All documents were in order and the project was approved without complaints.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen slutsamråd entreprenadbesiktning


Nu kan vi börja flytta in!

Now we can start moving in!

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen slutsamråd entreprenadbesiktning

1 kommentar: