13 sep. 2013

Rörigt med rör överallt...

När man bygger ett hus vill man ju ha moderna bekvämligheter som el, vatten och avlopp. Det innebär en massa rör som ska dras i marken innan man gjuter grunden. När man bygger flera hus på en tomt blir det plötsligt väldigt många rör som går fram och tillbaka...el, vatten och golvvärme från bostadshuset till gäststugan, el till trädgårdsbelysning, el och vatten till friggeboden. Vi valde att lägga isolerad kulvert för golvvärme och varmvatten till gäststugan för att minska värmeförlusterna - de tjocka svarta slangarna på bilderna.

When you build a house, you want to have modern conveniences such as power, water and sewer. This means a bunch of pipes down in the ground before you build the foundation. When you build several houses on one property, the pipes seem to multiply exponentially... power, water and floor heating from the main house to the guest house, power to the garden, power and water to the shed. We chose an insulated culvert for floor heating and hot water to the guest house to minimize heat loss - the large black pipes on the pictures.

villa natura rördragning el vatten och avlopp

villa natura rördragning el vatten och avlopp kulvert

villa natura rördragning el vatten och avlopp kulvert

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar