8 feb. 2015

Skiffer pussel i gäststugan

För nästan ett år sedan berättade jag om skiffergolvet som vi köpte och sorterade. Vi lade skiffer på hela nedervåningen i båda husen (utom garaget) och är mycket nöjda. Det är ett snyggt, levande och tåligt golv i härliga naturfärger.

Almost a year ago I wrote about the slate floor that we bought and sorted.  We used the slate throughout the first floor of both houses (but not in the garage) and are very happy with that decision.  It is a durable, nice looking floor that feels alive in its earthy tones and patterns.


Stiltje


Det var värt besväret att öppna alla förpackningarna och sortera plattorna för de varierade mycket i både mönster och färg. Bilden ovan är från gäststugans vardagsrum. Bilden nedan är från hallen i gäststugan.  

It was worth the effort to open up all the crates and sort the slate tiles because they varied so much, in color and pattern.  The picture above is from the guest house living room. The picture below is from the guest house entry way.

Stiltje


De röda tonerna i hallgolvet leder till badrummet som har tegelröda tadelakt väggar.

The shades of red in the entryway floor lead to the bathroom which has brick red tadelakt walls.

Stiltje


I badrummet skar vi 40x60 plattorna till mindre mosaik, ca 10x10 cm för att klara lutningen mot hörnavloppet. 

In the bathroom, we cut the 40x60 tiles into smaller mosaic pieces, approx. 10x10 cm, to ensure the slope towards the corner drain.

Stiltje


Vi lade skiffer plattorna i Höganäs LättFix FB1300.   

We glued the slate tiles with Höganäs LättFix FB1300.  

Stiltje


Resultatet blev bra, men inte helt färdigt utan fog. Eftersom skiffer plattorna var ojämna på alla håll gick det åt en hel del fix, och fogarna blev ca 12 mm. Därför gick det också åt mycket fog.

The result was good, but not quite finished without the grout. Since the slate tiles were very uneven in all directions we ended up using quite a bit of fix, and the grout lines are about 12 mm wide. Therefore, we also used a lot of grout.

Stiltje

Vi fogade med Mapei Skiferfug.  Den skulle spritsas, vilket blev lite pilligt.  Innan vi fogade ytbehandlade vi plattorna för att undvika fläckar av fog.

We used Mapei Skiferfug as grout, squirted out by hand which was a bit labor intensive. Before we applied the grout we treated the slate tiles to avoid grout stains.

Stiltje

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar