11 feb. 2015

Smart trappa med förvaring till sovloft

Förra veckan skrev jag ett inlägg om sovloftet i gäststugan.  Det tog många kvällar att fundera ut lösningen på hur man bäst tar sig upp och ner mellan loftet och resten av gäststugan. Gäststugan är ju ganska liten och man vill ju inte att en trappa ska ta upp halva nedervåningen. Samtidigt är det inte lätt att klättra på en lodrät stege. Dessutom måste man ta hänsyn till Boverkets regler och byggnadsnämndens åsikter och tolkningar. Vi hade inte heller en obegränsad budget för trappan. Det var alltså lite pusslande att få till en trappa som var både funktionell, godkänd för bygglov och rimlig i pris...men till slut hittade vi en lösning som alla var nöjda med!

Last week I wrote a blog post about the sleeping loft in the guest house. It took many evenings to solve the question of how one would move between the sleeping loft and the rest of the guest house. The guest house is quite small and you don't want a staircase that dominates the entire room. At the same time it is not easy to climb on a vertical ladder.  Also, we had to follow the Swedish building code and the opinions and interpretations of the local authorities. In addition, our budget for this stair case was not unlimited. To summarize, it was quite a challenge to find a staircase solution that was functional and approved for the building permit at a reasonable price...but finally we found a solution that everyone was happy with!Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus sovloft trappa gäststuga linoljevax
Arkitekt/Designer: Anneli Schalock

Som ritningen nedan visar så använde vi limträskivor i fur, 18 mm tjocklek på bakstycken och 27 mm tjocklek till sidoväggar och trappsteg.  Under trappan finns en liten garderob och lådorna på framsidan erbjuder också möjlighet till förvaring. I en sådan här trappa går man till höger och vänster samtidigt som man går upp eller ner. Det tar ett par gånger innan man vänjer sig men efter ett tag känns den som vilken trappa som helst - vrider man lite på höfterna funkar det ännu bättre! Eftersom man går åt sidorna samtidigt som man går på höjden blir trappan hälften så lång som den annars skulle varit, men med bekvämt stegdjup och steghöjd.

As shown on the drawing below, we used wooden pine boards, 18 mm thick for the back and 27 mm thick for the sides and the steps. Underneath the staircase is a small closet and the boxes in front provide extra storage.  In this type of staircase you walk right and left at the same time as you walk up or down. It takes a few tries before you get used to it but after a while it feels like any staircase - if you turn the hips a bit it works even better! Since you walk sideways at the same time as you climb height this staircase takes up half the space, while at the same time providing comfortable height and depth for each step.

Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus sovloft trappa gäststuga linoljevax
Arkitekt/Designer: Anneli Schalock


Först byggde vi sidorna...
We started with the side boards...

Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus sovloft trappa gäststuga linoljevax


Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus sovloft trappa gäststuga linoljevax

...sedan trappsteg och bakstycken...
...then the steps and the backs...

Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus sovloft trappa gäststuga linoljevax

...och till sist lådorna som blir som halvsteg, och förvaring!
...and finally the boxes that are half steps, and storage!

Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus sovloft trappa gäststuga linoljevax

Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus sovloft trappa gäststuga linoljevax

Vi vaxade hela trappan i vitt med Allbäcks linoljevax.
We waxed the entire staircase in white with Allbäcks linseed wax.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar