13 feb. 2015

Trappräcke av järn och björk

Tidigare i veckan skrev jag om vår special trappa till sovloftet i gäststugan.  På bilderna kunde man se lite av trappräcket också. 

Earlier this week I wrote about our special staircase to the sleeping loft in the guest house. On the pictures you could also see portions of the railing.

Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus gäststuga sovloft trappräcke björk järn

Först klädde vi kanten på bjälklaget med björknäver - limmade och spikade fast bitarna. 

We first covered the edge of the beams/trusses with birch bark - glued and nailed the pieces.

Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus gäststuga sovloft trappräcke björk järn


Nävern köpte vi från Gyllenhaks Byggnadsvård. Oftast använde vi den grå-vita sidan, utsidan på trädet, men ibland vände vi på den och satte baksidan utåt.

We bought the birch bark from Gyllenhaks Byggnadsvård.  Most of the time we used the grey and white side, the outside of the tree, but sometimes we turned it over and used the back side.


Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus gäststuga sovloft trappräcke björk järn


Stommen på räcket är gjort av järn.

The main structure of the railing is made of iron.


Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus gäststuga sovloft trappräcke björk järn


Sedan knöt vi fast björkstavar som vi skördade året innan från häckarna runt om vårt område. 

We then tied on birch branches that we harvested the prior year from the tall hedges around our area.


Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus gäststuga sovloft trappräcke björk järn


Vi använde en blandning av hampa, lin och sisal snöre.

We used a combination of hemp, flax and sisal twine.

Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus gäststuga sovloft trappräcke björk järn
Även om det är en gäststuga så är det ändå Boverkets regler för trappor och fallskydd som gäller. Det betyder minst 90 cm högt räcke med max 10 cm öppningar i räcket.

Even if it is a guest house we still need to follow the building code for staircases and railings. That means a railing that is at least 90 cm high and the openings in it cannot exceed 10 cm.

Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus gäststuga sovloft trappräcke björk järn

Vid själva trappan använde vi lite tjockare björkstavar med avklippta grenar som krokar. 

By the staircase we used thicker birch branches with cut off branches as hooks. 


Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus gäststuga sovloft trappräcke björk järn


Fungerar perfekt för att hänga upp jackor i entren i gäststugan!

Works perfectly as a coat hanger in the entry way of the guest house!


Villa Natura Österlen ekologiskt lågenergihus gäststuga sovloft trappräcke björk järn


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar