5 feb. 2015

Isokern skorsten och vattenmantlad kamin

Visst känns det välkomnande med en tänd brasa när man kommer in i ett hus!
It feels welcoming to see a fireplace when you enter a house!

Vi valde en vattenmantlad kamin. Det innebär att ca 30% av värmen från kaminen går ut som strålvärme i rummet medan 70% av värmen går till ackumulatortanken för varmvattenproduktion och golvvärme. På så sätt kan man elda länge utan att det blir för varmt vid brasan  - värmen lagras i tanken och sprids i hela huset med golvvärmeslingorna.

We chose a water-bearing fireplace. This means that about 30% of the heat from the fire radiates into the room while the remaining 70% of the heat is stored in a water tank, both for floor heating and tap water. This allows us to keep the fire going for a long time without it getting too hot in the room - the heat is stored in the tank and distributed throughout the house with the floor heating system.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen isokern skorsten vattenmantlad kaminAtt kunna elda kändes viktigt för oss så vi placerade skorsten och eldstad centralt i huset. Dels kan man njuta av brasan och dels sprids värmen bättre när eldstaden är i mitten av huset som har en öppen planlösning. På övervåningen har vi ingen golvvärme och inga element, men varm luft stiger och skorstenen fungerar som ett element på natten när man har eldat en kväll.

We felt that it was important to have a fireplace and placed the chimney and fireplace in a central location ("kamin" in the floor plan below). Not only can you enjoy the fire from the entryway and living room but the radiation heat is also distributed better when the fireplace is in the middle of an open floor plan. Upstairs we have no radiators and no floor heating, but hot air rises and the chimney functions as a radiator at night when you have had the fire going all evening.Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen isokern skorsten vattenmantlad kamin

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så valde vi en isokern skorsten. Här ser man hur den är uppbyggd med dubbla rör.


As I wrote in an earlier post, we chose an isokern chimney. Here you see how it is constructed with double pipes.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen isokern skorsten vattenmantlad kamin

Rören som sticker upp ur golvet till vänster om murstocken är dels till ackumulatortanken för transport av varmvatten, dels tilluft utifrån till kaminen.

The pipes coming up through the floor to the left of the chimney are for the transport of hot water to the water tank and also for the external air intake for the fireplace.

Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen isokern skorsten vattenmantlad kamin


Innan vi började elda flyttade kajorna in i skorstenen...vi hörde hur grenarna trillade ner så det var bara att rensa genom sotluckan och lägga en bit putsnät högst upp.


Before we started to use the fireplace some birds decided to build a nest in the chimney...we heard the sticks fall down through the chimney so we opened up and found quite a few of them. A net on the top of the chimney discouraged them from coming back.
Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen isokern skorsten vattenmantlad kamin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar