6 feb. 2015

Det är mysigt att elda!

Som jag skrev i inlägget igår har vi investerat i en vattenmantlad kamin som vi njuter av dagligen på vintern. 

As I wrote in the post from yesterday, we invested in a water-bearing fireplace that we enjoy daily during winter. 


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen vattenmantlad kamin design


Det är en "12 kW Maja, höger hörn, med extern luft och kylslinga" från Karles Kaminer. Som ni ser på bilden nedan är det glas på två sidor. Extern luften dras in genom ett rör som ligger ingjutet i golvet, mellan norrväggen och undersidan av kaminen - istället för att använda uppvärmd luft inomhus tar kaminen friskluft till förbränningen direkt utifrån.  Kylslingan är en säkerhetsanordning som gör att elden släcks om kaminen skulle bli överhettad.

The fireplace we purchased is a "12 kW Maja, höger hörn, med extern luft och kylslinga" from Karles Kaminer. As you can see in the picture below, it is a corner fireplace with glass on two sides.  Instead of using heated indoor air the fireplace takes fresh outdoor air directly through a pipe that goes from the north wall through the floor to the bottom of the fireplace. If the fireplace gets overheated there is a safety cooling mechanism that shuts it down.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen vattenmantlad kamin hörnVi valde också att köpa en "isoleringslåda" för att hålla mer av värmen i kaminen och vattentanken. Det är det silvriga på bilden nedan. För att kaminen ska kommunicera med ackumulatortanken och ladda den med lagom varmt vatten köpte vi också ett "Installationspaket koppling mot tank" från Kaminkungen.

We also decided to buy an insulating kid to keep more of the heat in the fireplace and in the watertank. It is the shiny layer in the picture below. In addition, we purchased an installation kit ("Installationspaket koppling mot tank") from Kaminkungen. This is the technology that ensures that the fireplace communicates with the water tank and fills it with warm water at the right temperature.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen vattenmantlad kamin design


Vi använde leca block och leca balkar för att bygga in kaminen och skapa 2 vedfack. Dessutom satte vi en järnstång för att hålla uppe leca blocken i hörnan. Så här såg det ut när kaminen var installerad men oputsad. Vi byggde sedan på med fler lecablock i höjd med skorstensanslutningen, och putsade med samma NHL bruk från Målarkalk som vi använde till alla innerväggar. 


We used leca (expanded clay aggregate) blocks and beams when building up the fireplace. We also made two pockets for wood. To hold up the right leca corner we added an iron post.  This is what is looked like when the fireplace was installed but before it was plastered. We then added more leca blocks, up to the pipe that goes into the chimney, and then plastered with the same natural hydraulic lime plaster from Målarkalk  that we used for all the interior walls.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen vattenmantlad kamin Karles

Runt den putsade kanten vid luckan satte vi en svart järnlist. Öppnar man luckan för långt skrapar man annars lätt av putsen till vänster. Dessutom blir det ju alltid lite smutsigt när man öppnar luckan och då tyckte vi det var enklare med svart järn än vit puts.

Around the plastered edge by the glass door we added black iron molding. If you open the door too far you easily scratch the plaster on the left side. In addition, it is hard to keep it clean under the door so we thought it was more convenient with black iron instead of white plaster.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen vattenmantlad kamin design


Ovanpå kaminen lade vi en svart granitskiva, uppochnervänd eftersom vi bara ser undersidan. Den ligger löst, men stilla av sin egen tyngd, så att man kan lyfta av den om det skulle krångla med tekniken inne i kaminen.  När man eldar blir den varm, lagom varm för att torka vantar och stövlar.  Där ett av skivans hörn sticker ut i luften satte vi en björkstamm. Funkar bra att hänga mössor och vantar på den! Det svarta gallret bakom björken släpper också ut lite överskottsvärme från kaminen.

On top of the fireplace we put black granite, upsidedown since we only see the underside. It lays loose, but still because of its own weight, so that we can remove it in case something needs to be fixed in the fireplace.  When the fire is going the granite warms up, just right for drying wet mittens and boots. Where one of the granite corners sticks out we put a birch. Works well for hanging hats and gloves!  The black iron grid behind the birch also lets out some excess heat from the fireplace.


Villa Natura ekologiskt lågenergihus Österlen vattenmantlad kamin design

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar